Nye tal melder sig i koret af, at Coronakrisen prellede af på de fleste danskeres privatøkonomi

Men det er dog kun en overordnet betragtning.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Den lave inflation fortsætter – og det sparer danskerne penge!

En ny analyse fra Danmarks Statistik viser, at næsten 8 ud af 10 danskere fandt det let i varierende grad at få pengene til at slå til (se tabel), hvilket er på niveau med, hvad danskerne svarede i 2019. Tallene stammer fra Danmarks Statistiks årlige le­ve­vil­kår­s­un­der­sø­gel­se, som er gennemført i marts-maj 2020*. Samtidig svarede 6 ud af 10 danskere, at det ”ikke er noget problem”, når de skal vurdere om deres samlede boligudgifter er en økonomisk byrde for dem, hvilket også er på niveau med 2019. Danmarks Statistik fremhæver dog selv, at de ikke har fundet nogen synlige effekter på resultaterne som følge af Coronakrisen, hvilket kan skyldes, at effekterne af nedlukningen ikke kan spores på så tidligt et tidspunkt. Det ser vi dog som mindre sandsynligt.

Selvom undersøgelsen altså har 1 år på bagen, så giver den et indblik i, hvordan danskerne tolkede deres egen privatøkonomi i krisens blodrøde indledning. Og her bekræfter dagens tal, at krisen overordnet set prellede af på danskerne. Men det er dog kun en overordnet betragtning, da Coronakrisen gav dybe hug til dansk økonomi, hvor ledigheden eksploderede med en enorm kraft og 76.000 personer mistede deres arbejde på meget kort tid. Meget er dog lysnet siden Coronakrisens indledning, og vi står et andet sted i dag.

Mange har igen fundet vej tilbage til ar­bejds­mar­ke­det, og ledigheden er langt fra sidste forårs højder – dog stadig højere end inden krisen. Retter vi blikket mod for­bru­ger­til­li­den, så er den på sit højeste i 13 måneder, hvor danskerne finder for­års­op­ti­mis­men frem i takt med genåbningen af samfundet. Det er især tilliden til ens egen families økonomi, der trækker op. Også på boligmarkedet blæser der lune vinde, hvor både restancer og antallet af tvangs­auk­tio­ner er på de laveste niveauer i 12 år, hvilket blot understreger, at danskerne overordnet set ikke har udfordringer med at betale terminen.

I tillæg har vi selv i Arbejdernes Landsbank, i samarbejde med Voxmeter i midten af februar i år, spurgt danskerne, om Coronakrisen har gjort dem mere eller mindre nervøse for deres privatøkonomi. Her kan vi se, at 7 ud af 10 danskere svarer, at krisen ikke har gjort dem mere nervøse, hvilket er nogenlunde det samme billede, som da vi spurgte danskerne om det samme i juni og oktober sidste år. Det vidner også om, at flertallet af danskerne ikke er blevet mere nervøse for deres privatøkonomi som følge af krisen.

Vi er derfor fortrøst­nings­ful­de, når vi ser ind i fremtiden for danskernes privatøkonomi. Overordnet set er danskerne ganske velpolstrede, hvor sådan noget som bankindlån har krydset 1 billion kr., som i øvrigt er blevet suppleret af den sidste portion feriepenge og overskydende skat. De bugnende bankbøger er derfor klar til at blive spist lidt af, som danskerne også beviste, de var klar til, da den første runde af feriepenge blev udbetalt.

Tabel. Når du tager den samlede indkomst for alle husstandens medlemmer i betragtning, hvor svært eller let er det da at få pengene til at slå til?

 20192020
Meget svært/svært9%9%
Lidt svært14%16%
Nogenlunde let29%30%
Let28%27%
Meget let19%18%

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik. Stikprøven er gennemført marts-maj 2019 og marts-maj 2020. Svar­ka­te­go­ri­er­ne "Meget svært" og "Svært" er lagt sammen. Afrundet.

* Le­ve­vil­kår­s­un­der­sø­gel­sen bygger på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se foretaget af Danmarks Statistik. Stikprøven gennemføres én gang årligt i perioden fra marts til maj, som bygger på 6.000 interviews i Danmark, der både omhandler den pågældende person og denne persons husstand. De deltagende husstande omfatter derfor ca. 12.000 personer.

Relaterede artikler