Nye tal: Danskerne blev hjemme sidste år

Danskerne drog på 2 mio. færre lange ferierejser (min. 4 overnatninger) til udlandet sidste år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskernes bankindlån bugner: Satte 60 mia. kr. ind på bankbogen i 2019

En ny analyse fra Danmarks Statistik viser, at danskerne drog på 2,9 mio. lange ferierejser (min. 4 overnatninger) til udlandet sidste år. Det er 2 mio. færre lange ferierejser end i 2019 svarende til 42%. Tallene stammer fra en årlig spør­ge­un­der­sø­gel­se foretaget af Danmarks Statistik, som er gennemført løbende igennem 2020*. Ser vi på danskerens lange rejser i Danmark, så tog de på 4,7 mio. i 2020 mod 2,6 mio. i 2019, hvilket er en fremgang på 2 mio. svarende til 77%.

Retter vi blikket mod for­ret­nings­rej­ser, så viser tallene, at der var en kraftig nedgang fra 2019 til 2020 både hvad angår danskernes for­ret­nings­rej­ser i udlandet og herhjemme, hvor danskerne i 2019 drog på over 11 mio. for­ret­nings­rej­ser mod blot 2,2 mio. i 2020. Det er især de lange for­ret­nings­rej­ser, hvor antallet falder.

Danskerne blev under hjemlige himmelstrøg sidste år både i deres fritid og i arbejdsøjemed, hvilket naturligvis hænger sammen med corona-situationen med restriktioner og smittefrygt. At flere danskere har holdt ferie herhjemme sidste år, har dog ikke været nok til at opveje tabet af de udenlandske gæster. Det lider især de danske hoteller under, mens landets campingpladser omvendt er gået langt mere nådigt gennem krisen.

I 2021 ser billedet for over­nat­nings­bran­chen indtil videre ud, som det også gjorde sidste år, hvor det er cam­ping­plad­ser­ne og feriehusene, som klar sig bedst, mens hotellerne lider. Om det så også fortsætter sådan resten af året, er endnu for tidligt at sige. En del rej­se­re­strik­tio­ner ind og ud af Danmark blev nemlig lempet i sidste uge, hvilket kan få flere danskere til at rejse ud igen, mens det omvendt også kan få flere udenlandske gæster til at vælge Danmark til.

* Undersøgelsen bygger på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se foretaget af Danmarks Statistik. Stikprøven gennemføres løbende gennem året, og bygger på ca. 6.000 interviews blandt personer i Danmark i alderen fra 15 år og opefter.

Relaterede artikler