Ny prognose: Opjusterer for dansk økonomi og ser vækst på 2,8% i 2021

Til næste år forventer vi vækst på 3,5%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Der går Coronavirus i boligmarkedet

Meget går i den rigtige retning for dansk økonomi i øjeblikket. Genåbningen er fremrykket med succes, vac­ci­neud­rul­nin­gen er godt i gang og positive nøgletal lander i øjeblikket som perler på en snor.

Den seneste gode udvikling betyder, at vi i vores nye prognose opjusterer vores forventninger til dansk økonomi. Vi ser nu vækst på 2,8% i 2021 mod tidligere 2,1% (januarprognose). Til næste år forventer vi vækst på 3,5%,  hvilket vil være den højeste vækst siden 2006.

Opjusteringen kommer ikke mindst på baggrund af den positive og fremrykkede genåbning suppleret af, at vi den seneste tid er blevet enormt forkælede af gode tal for økonomien. Det går simpelthen bedre, end man havde turde håbe på. Økonomien satte desuden allerede farten gevaldigt op i marts, hvor detailhandlen slog rekord, og vi har også været vidne til en gunstig be­skæf­ti­gel­ses­ud­vik­ling, samt at antallet af ledige er banket ned gennem de seneste måneder og aktuelt befinder sig på sit laveste siden 15. marts sidste år.

Vi forventer, at de danske forbrugere bærer på den største nøgle til vækst og kommer derved til at levere det største vækstbidrag til økonomien i år. Der er både råd og lyst til at sætte gang i forbruget, og så har forbrugerne stærke økonomiske forudsætninger, blandt andet med øgede formuer og stor tryghed omkring egen økonomi, som understøtter pri­vat­for­bru­get.

Med undtagelse af sidste års absurde udsving forventer vi, at de kommende kvartaler kommer til at byde på den stærkeste kvartalsvækst i 15 år. Vi er med længder forbi det værste af krisen og ser udelukkende fremgang i horisonten. Det kommer naturligvis på den kedelige baggrund, at økonomien er skrumpet i 3 ud af de seneste 5 kvartaler. Det hul bliver nu lappet.

Vi ser beskæftigelsen stige med 20.000 i år set fra begyndelsen af 2021 til slutningen af året, mens vi til næste år ser en be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning på 15.000.

Bo­lig­pris­stig­nin­ger på næsten 10% i 2021

Vi forventer, at huspriserne stiger med 9,5% fra begyndelsen af 2021 til slutningen af året, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne stiger med 10%. I de tal skal man huske på, at priserne allerede er steget betragteligt i årets første fire måneder. Derfor ligger der i vores prognose indreget, at priserne fortsat vil stige, men i et væsentligt langsommere tempo herfra. Ser vi på den resterende del af året, så forventer vi prisstigninger på 2,5% på både huse og lejligheder gennem de resterende otte måneder.

Baggrunden for et langsommere tempo på boligmarkedet kommer fra en række af elementer. Den seneste tid har budt på en mindre neddrosling i han­del­sak­ti­vi­te­ten, hvilket vi ser fortsætte, men fortsat på et højt niveau. Den mindre neddrosling kan give lidt luft til udbuddet, som i øjeblikket hasler efter en sulten køberskare. Og når køberskaren bliver mere mættet, så giver det mulighed for, at udbuddet igen vil pege op, hvilket vil lægge låg på de prisstigninger, som har præget boligmarkedet gennem det seneste år.

Udover et øget udbud er renterne steget mærkbart siden årsskiftet, hvor vi nu taler om 1,5% på fastforrentet lån mod 0,5% omkring nytår. Det gør det kort og godt dyrere at låne til drømmeboligen og derigennem barbere noget af bo­li­g­ef­ter­spørgs­len af. Sidst men ikke mindst så medfører de stærkt stigende boligpriser, som bevæger sig hurtigere end de øvrige dele af økonomien, som indkomsterne, at gradvist færre har lyst og mulighed for at være med på de aktuelle prisniveauer.

Læs hele prognosen her: AL Prognosen maj 2021

Relaterede artikler