Ny ferielov trækker ledigheden op i april

Dagens stigende ledighed skal tages med et gran salt.

Forbrugertilliden dykker til det laveste siden 2012

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden steg med 1.300 i april – en stigning der blandt andet kan tilskrives den nye ferielov. Brut­to­le­dig­he­den lyder i dag på 130.721, svarende til en le­dig­heds­pro­cent på 4,6 procent. Ledigheden er i dag 27.000 højere end inden krisen.

Dagens stigende ledighed skal tages med et gran salt, da en del af stigningen skyldes den nye ferielov. Ser vi mod andre mere friske statistikker, så viser de nyeste tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et nemlig, at ledigheden er faldet over foråret. Vi forventer yderligere fald over sommeren. Det er vores forventning, at maj vil byde på faldende ledighed hvor effekten af genåbningen vil blive mere tydelig, da virksomhederne igen begynder at ansætte medarbejdere. Hertil har feriepenge såvel som vac­ci­neud­rul­ning sat yderligere skub på ar­bejds­mar­ke­det, og vi forventer bestemt ikke, ledigheden er færdig med at falde.

Den faldende ledighed understøtter vores optimisme, men vi må også sande, at der i øjeblikket er et tiltagende pres på ar­bejds­mar­ke­det. De nyeste meldinger fra erhvervslivet vidner om, at det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft – og den kan potentielt stikke en kæp i hjulet på opsvinget. Det er dog ikke vores forventning, da vi ser noget af det nuværende pres på ar­bejds­mar­ke­det som værende for­bi­pas­se­ren­de. Den tiltagende mangel på arbejdskraft skal ses i lyset af en markant ketchupeffekt i forbindelse med genåbningen af restauranter og caféer kombineret med, at potentielle medarbejdere også er attraktiv arbejdskraft som podere og lignende i forbindelse med cor­o­na­pan­de­mi­en. Niveauet er nu lige så højt som før krisen.

Det er glædeligt for dansk økonomi med et arbejdsmarked i fremgang, og det er vores overordnede budskab. Flere i arbejde vil understøtte væksten i pri­vat­for­bru­get, som er nøglen bag en hurtig genopretning. Der vil være stort fart på dansk økonomi de kommende kvartaler, og det vil unægtelig kunne mærkes ude på ar­bejds­mar­ke­det.

Relaterede artikler