Nedlukning fører ikke til ny ledighedseksplosion - "normale" 35.000 meldte sig ledige i februar

Det samlede antal ledige personer faldt ligefrem med omkring 1.700 i februar.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Sidste uge bød på højeste antal jobopslag under coronakrisen - ledigheden peger igen ned men faldet bremset op

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at 35.321 personer meldte sig ledige i februar. Til sammenligning har knap 39.000 personer i gennemsnit meldt sig ledige i løbet af februar måned de seneste fem år. De relativt normale le­dig­heds­til­mel­din­ger er i forlængelse af de foregående måneder, som ligeledes var i tråd med det, som vi normalt ser. I januar meldte omkring 50.000 sig ledige mod normalt 53.000, mens december bød på 36.000 mod normalt 35.000.

Det er en lettelse, at en ny le­dig­hed­s­eks­plo­sion er undgået i forbindelse med den relativt hårde vin­ter­ned­luk­ning. Det var det, vi ventede, og det her er en af de forudsigelser, som er ekstraordinært dejlig, bliver indfriet. Det er rigtig gode tal, og der er lys forude med genåbning på menuen og vac­ci­neud­rul­nin­gen.

Dagens tal er samtidig i forlængelse af øvrige tal fra økonomien, hvor alt peger på en mere mild version af de økonomiske konsekvenser ved nedlukningen end i foråret. Selvom man ikke kan se sig helt fri af vinterens le­dig­heds­kon­se­kven­ser, så er det langt fra sidste års voldsomme stigning i ledigheden, og jeg tvivler på, at det bliver meget slemmere end det nuværende billede. Imorgen vil vi med meget stor sandsynlighed se et mærkbart hop i ledigheden, men en stor del af det vil være trukket af månedsskifte og et efterhånden obligatorisk mandagshop.

Først om nogle dage kan vi endeligt konkludere på månedsskiftet, som typisk er interessante som følge af vars­lings­pe­ri­o­der i forbindelse med afskedigelse. Men som de økonomiske nøgletal har artet sig gennem vinteren med høj smitte og et mærkbart øget re­strik­tions­ni­veau, så ville jeg bliver meget overrasket, hvis vi kommer til at se et mærkbart løft i ledigheden.

Det samlede antal ledige personer faldt ligefrem med omkring 1.700 i februar. Dog er ledigheden generelt væsentligt højere sammenlignet med for tre måneder siden, hvor der nu er tilmeldt knap 19.000 flere personer ledighed ifølge tallene fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et. På februars sidste dag var 175.095 personer således tilmeldt ledighed, mens der i slutningen af november var tilmeldt 156.171 personer. Der er intet usædvanligt i le­dig­heds­stig­nin­gen, som normal peger op i december og januar. Og samtidig plejer den høje ledighed at holde niveauet i februar, hvilket er eksakt det, som vi har set i år også. Tallene fra be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et er ikke sæ­son­kor­ri­ge­re­de, og en stor baggrund for vinterens generelle le­dig­heds­stig­ning anser jeg derfor som ren og skær sæson. Det er en god nyhed.

Nu står der genåbning på menuen, og det kan åbne op for nye jobs og et nyt fald i ledigheden. Dog skal vi huske på, at den aktuelle genåbning kun er et mindre skridt på en stor vej, da flere dele af økonomien fortsat er lukket ned, herunder restauranterne. Meget peger på lysere tider her også, hvor med foråret og sommeren, som rent smittemæssigt er en bedre sæson, og samtidig vil det gå hånd i hånd med vac­ci­neud­rul­nin­gen, som løbende vil få corona til at løsne grebet om samfundet og økonomien. Det betyder, at vi forventer, at 2021 bliver et stærkt be­skæf­ti­gel­ses­år med fremgang og samtidig faldende ledighed. Vi har undgået en mærkbar stigning i en ekstremt trængt start på året, og hertil er der rigtige gode forudsætninger for fremtiden.

Relaterede artikler