Nationalbanken venter højeste vækst i 15 år - men millimeter fra højeste vækst siden 1994

Opjusteringen er fuldt ud berettiget.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Historisk tilbageslag til euroområdet

Nationalbanken har netop offentliggjort ny prognose for økonomien. De venter nu vækst i BNP i år på 3,8% efterfulgt af 3,1% til næste år. I juni ventede Nationalbanken vækst på 3,3% i år og 3,7% til næste år.

Der er tale om en pæn opjustering i årets vækst, og det er fuldt ud berettiget. Holder Na­tio­nal­ban­kens prognose, så står vi med den højeste vækst i dansk økonomi i 15 år. Og faktisk står vi kun millimeter fra, at kunne ramme den højeste vækst siden 1994. Seneste højdespringer i væksten var i 2006 med 3,9 som jo blot er et mulehår fra Na­tio­nal­ban­kens seneste prognose. Så der skal ikke meget til, før vi rent faktisk kan stå med den højeste i 27 år. Det vil være noget af en bedrift, men på ingen måde urealistisk. Økonomien er i sin helhed allerede nu større end før krisen, beskæftigelsen er hamret op i ny rekord og vækst­for­ud­sæt­nin­ger­ne gode. Vi har i en periode sagt, at opju­ste­rin­ger­ne vil komme som perler på en snor, og dagens opjustering fra Nationalbanken er netop en af dem.

Vi forventer, at dansk økonomi fortsat vil vækste med mærkbar fart, men at dampen vil gå af i den sidste del af året. Genåb­nings­ef­fek­ten vil ebbe ud, og samtidig kan vi stå i en situation, hvor kapaciteten vil blive testet. Flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, udstyr og materialer, og det kan få konsekvenser for vækst­be­tin­gel­ser­ne. Vi er dog overordnet set ganske positive for dansk økonomi.

Vækstprofilen er imidlertid blevet en anelse anderledes for økonomien. For mens væksten i år opjusteres, så nedjusteres den for næste år fra 3,7% til 3,1%. Det skal ses i lyset af, at en del af væksten fremrykkes til i år fra næste år. Det sker særligt efter 2. kvartal bød på den stærkeste kvartalsvise vækst i 15 år, hvis vi ser bort fra sidste års absurde udsving. Den samlede vækst set for 2021 og 2022 som helhed er derved tæt på uændret i Na­tio­nal­ban­kens seneste prognose, da væksten blot er fremrykket.

Relaterede artikler