Nationalbanken med minimal intervention - den første i 11. måneder

Nationalbanken solgte i alt kroner og købte udenlandsk valuta for 0,4 mia. kr.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Nye tal viser, at Nationalbanken intervenerede i februar, hvilket er første intervention i 11 måneder. Nationalbanken solgte i alt kroner og købte udenlandsk valuta for 0,4 mia. kr., som i sig selv er et minimalt beløb. Siden efteråret har ligget mærkbart stærkere end pariteten. I begyndelsen af 2021 har styrkelsen så fået et ekstra tryk, og det betyder, at kronen aktuelt er i stærkeste kurs overfor euroen siden sommeren 2017. Kronen er omkring 743,6 overfor euroen, mens paritetskursen er 746,038.

Der er ikke meget at sige til Na­tio­nal­ban­kens intervention med kronen på sit stærkeste niveau i mere end tre år. Vi har tidligere set Nationalbanken intervenere netop under de her forhold, så det kommer ikke ligefrem som en stor overraskelse. Man kan så diskutere størrelsen af in­ter­ven­tions­om­fan­get i februar, som er i den yderst begrænsede ende, som mere har udtryk af en markering end reel in­ter­ven­tions­pres. Ser vi en ny styrkelse af kronen, som kan hjælpes på vej af virk­som­he­der­nes betaling af udskudt moms, som kan dræne kronemarkedet yderligere, så kommer Nationalbanken også med mere. Der er endnu ikke en selvstændig dansk ren­te­ned­sæt­tel­se i sigte, medmindre styr­kel­ses­pres­set for alvor intensiveres.

Sidst Nationalbanken intervenerede var i marts sidste år. Dengang lå kronen til den svækkede side, hvorfor Nationalbanken købte kroner for at styrke kronen. Her intervenerede man for knap 65 mia. kr., og samtidig hævede man renten fra -0,75% til de nuværende -0,60%. Det bidrog til at få kronen på ret køl og tilbage mod pariteten. Sidenhen er kro­ne­styr­kel­sen så fortsat ufortrødent til det aktuelt stærkeste niveau siden 2017, hvorfor vi nu taler om at salg af kroner og en potentiel ren­te­ned­sæt­tel­se.

Kro­ne­lik­vi­di­te­ten kan blive yderligere presset i marts, hvor virksomhederne står til at skulle betale den udskudte moms. En dræning af kronemarkedet vil styrke kronen yderligere, som kan tvinge Nationalbanken ud i yderligere interventioner og i en væsentlig større skala end i februar. Med til den historie hører så samtidig, at der i den forlængelse vil blive udbetalt momslån, som kan øge kro­ne­lik­vi­di­te­ten på ny og tage noget af presset fra kronen. Derfor ser vi ikke en ren­te­for­hø­jel­se lige om hjørnet.

De aktuelle renteforhold og den stærke krone har en række afledte effekter. De ekstremt lave renter nyder danske boligejere ekstremt godt af, og samtidig er det også inviterende for virksomheder til at investere. Den stærke krone har herudover den negative slagside med en negativ påvirkning for de eks­port­o­ri­en­te­re­de virksomheder, eftersom udlandet skal betale mere af egen valuta for at købe danske varer. Dog taler vi om relativt snævre udsving omkring euroen, men også euroen er generelt styrket overfor blandt andet dollaren, hvor bidrager til va­luta­be­kym­rin­gen for de danske eks­portvirk­som­he­der.

Relaterede artikler