Nationalbanken i største forsvar af kronen i et år

Nationalbanken intervenerede i valutamarkederne i marts for 17 mia. kr.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Nationalbanken i største forsvar af kronen i et år

Nationalbanken har netop offentliggjort tal for, at de intervenerede i va­luta­mar­ke­der­ne i marts for 17 mia. kr. Interventionen kommer på baggrund af en mærkbart styrket krone overfor euroen, og omfanget i marts var det største in­ter­ven­tions­om­fang i et år. Nationalbanken har således i marts solgt kroner og købt udenlandsk valuta for at svække kronen. I februar intervenerede Nationalbanken for 0,4 mia. kr.

For første gang i et år ser vi for alvor Nationalbanken på banen med intervention. Det er med god grund, da kronekursen har ligget til den klart styrkede side i en rum tid og fortsat gør det. Det er næppe heller det sidste vi ser fra Na­tio­nal­ban­kens side. Der skal nok komme rig lejlighed til yderligere intervention, og i sidste ende kan vi også komme til at se en selvstændig dansk ren­te­ned­sæt­tel­se. En ren­te­ned­sæt­tel­se har dog lidt længere udsigter, men kan på ingen måde udelukkes bliver reaktionen indenfor de kommende måneder.

Kronen er aktuelt 743,71 overfor euroen og ligger i stærkeste niveau i omkring fire år. Paritetskursen er 746,038.

I marts sidste år lå kronen til den svækkede side, hvor Nationalbanken intervenerede for knap 65 mia. kr. samt hævede renten fra -0,75% til -0,60%. Det bidrog til at få kronen på ret køl og tilbage mod pariteten. Sidenhen er kro­ne­styr­kel­sen så fortsat ufortrødent til det aktuelt stærkeste niveau siden 2017, hvorfor vi nu taler om at salg af kroner og en potentiel ren­te­ned­sæt­tel­se. For nylig er renten hævet til -0,50%, men det skyldes en tilpasning af de pengepolitiske instrumenter, hvor foliorenten blev sat ned fra 0% til -0,50%, mens ind­skuds­be­vis­ren­ten blev sat op fra -0,60% til -0,50%.

De aktuelle renteforhold og den stærke krone har en række afledte effekter. De ekstremt lave renter nyder danske boligejere og virksomheder godt af i forbindelse med finansiering af boliger og investeringer. Den stærke krone har dog den negative slagside med en negativ påvirkning for de eks­port­o­ri­en­te­re­de virksomheder, eftersom udlandet skal betale mere af egen valuta for at købe danske varer. Dog taler vi om relativt snævre udsving omkring euroen, men ikke desto mindre en negativ påvirkning på marginalen.

Relaterede artikler