Mangel på arbejdskraft stiger og stiger

Dermed stiger det for femte måned i træk

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at manglen på arbejdskraft er tiltagende herhjemme. I dag er der kommet tal fra byggeriet, industrien samt ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, hvor blandt andet restauranterne og rengøring ligger. Billedet er det samme alle steder, hvor flere virksomheder altså melder om mangel på arbejdskraft.

I juli påpeger 40% af virksomhederne indenfor bygge og anlæg mangel på arbejdskraft. For en måned siden var det 37%. Dermed stiger det for femte måned i træk, og der er reelt tale om mere end en fordobling siden februar, hvor tallet lød på 19%. Skruer vi tiden tilbage til begyndelsen af coronakrisen, så var det blot 11%. Ser vi på ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, så er det i dag 27% mod 24% i juni. For godt et år siden lød det på 6%. De seneste tal fra industrien er, at 36% melder om mangel på arbejdskraft.

Vi ser et krystalklart billede på, at flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft. Genopretningen er kommet buldrende, og det sætter markante spor på beskæftigelsen, som rammer nye rekorder efter en fuldstændig vanvittig stigning i maj på 35.000. Farten i økonomien sætter pres på ar­bejds­mar­ke­det, og arbejdskraft er blevet en højt efterspurgt vare. Samtidig er der også blevet optaget en del af de ledige hænder af selveste cor­o­na­pan­de­mi­en til at pode, smitteopspore og det, der følger med. Sidstnævnte vil dog fordufte i takt med, at flere vaccineres og pandemien mister grebet om samfundet.

I begyndelsen af coronakrisen dykkede beskæftigelsen med 77.000 personer, men er siden gået frem i 10 ud af 12 måneder med knap 99.000. Dermed er beskæftigelsen nu mere end 21.000 højere sammenlignet med inden krisen.

Flere virksomheder melder samtidig om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger på baggrund af mangel på materialer, udstyr og lokaler. Det er særligt indenfor industrien, hvor næsten 40% melder om mangel. Også byggeriet oplever en stigning, hvor det er knap 20%. Mangel på materialer og udstyr er desuden ikke et dansk fænomen alene. Det skal ses i lyset af, at farten i visse dele af industrien og byggeriet ligefrem er sat gevaldigt op, og det har skabt flaskehalse på det globale plan.

Er­hverv­stil­li­den banker op i det højeste siden 2011

Også er­hverv­stil­li­den er offentliggjort med dagens tal, og den er blot endnu et udtryk for, at hastigheden er sat gevaldigt op i dansk økonomi. Er­hverv­stil­li­den stiger til 115,4 i juli fra 112 i juni.

Er­hverv­stil­li­den rammer med dagens tal det højeste i rundt regnet 10 år. Vi skal således helt tilbage til begyndelsen af 2011 for at finde en erhvervstillid, som var højere. Optimismen hersker hos virksomhederne, og også lige til den gode side. Den giver et klart indtryk af, at vi på meget kort tid er gået fra afmatning i økonomien til noget, som er ganske varmt.

Fremgangen i er­hverv­stil­li­den kommer fra flere fronter. Således stiger tilliden i juli indenfor bygge og anlæg, industrien samt hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne. Omvendt går den i juli en anelse tilbage indenfor detailhandlen.

Relaterede artikler