Lønvæksten tiltager i 2. kvartal

Krisen har i store træk ikke ændret på, at danskernes lønningspose er blevet større år for år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Stigning i danskernes pensionsformue i april på ryggen af grum marts

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en årlig lønfremgang på 3,4% i 2. kvartal i det private, hvilket betyder, at løn­stig­nings­tak­ten er noget højere end i 1. kvartal, som bød på en løn­stig­nings­takt på 2,5%.

I 2. kvartal sidste år faldt den årlige lønvækst kortvarigt ned til 2%, hvor den inden coronakrisen lød på 2,5%, hvorfor vi altså nu ikke kun er tilbage på niveauet før krisen, men også ligger højere. I gennemsnit har lønvæksten i virksomheder og organisationer ligget på den gode side af 2,4% gennem de seneste tre år.

En ikke uvæsentlig detalje til tallene er, at de indsamlet i maj, hvor vi var i de første faser af genåbningen. Derfor siger de intet om udviklingen i de seneste tre måneder, hvor manglen på arbejdskraft er mærkbart tiltaget.

Krisen har i store træk ikke ændret på, at danskernes lønningspose er blevet større år for år på trods af et indledende lille gok til løn­stig­nings­tak­ten. Lønudviklingen i det private er siden vendt hurtigt retur til udgangspunktet, og er i forrige kvartal endda gået over, hvad lønudviklingen lød på inden krisen.

Den største fremgang på det private arbejdsmarked ser vi inden for information og kommunikation og ejendomshandel og udlejning, som har en stigningstakt på henholdsvis 4,3% og 4,2% i 2. kvartal. Også bygge og anlæg har en lønfremgang på 3,4%, som dog er stort set ens med lønudviklingen i 1. kvartal. Netop byggeriet melder om travle tilstande, hvor meldingerne om mangel på arbejdskraft er kraftigt forøget de seneste måneder.

Når der flere steder fra er meldinger som flaskehalse og mangel på arbejdskraft, så kan det næste op­mærk­som­heds­punkt gå hen og blive løninflation. Det er dog ikke noget, som vi endnu ser i tallene for alvor til trods for stigningen i dagens tal. For ledigheden er raslet ned og står på dørtærsklen til le­dig­heds­ni­veau­et før krisen og dermed også den strukturelle ledighed. Fortsætter ledigheden ræset mod bunden, så kan det sætte pres på lønningerne herhjemme.

I kommuner og regioner lød lønudviklingen i 2. kvartal på 1,1% i forhold til sidste år, mens den i staten lød på 0,6%.

Relaterede artikler