Ledighedskøen går under 100.000 for første gang i 12 år

Økonomien er skudt afsted med en massiv ketchupeffekt i forbindelse med genåbningen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden faldt med 5.400 personer i september, når der tages højde for sæsonudsving. Det betyder, at ledigheden falder for femte måned i træk, hvor den samlet er gået tilbage med 32.500.

For første gang siden 2009 falder ledigheden til under 100.000. I dag lyder brut­to­le­dig­he­den på 94.600, hvilket er 8.200 færre end før krisen. Ikke alene er ledighedskøen i dag således kortere end før krisen, men den krydser altså også lidt en magisk 100.000-grænse. I begyndelsen af krisen bragede ledigheden ellers i vejret med knap 53.000, men sidenhen er køen af ledige igen skrumpet med mere end 60.000. Le­dig­heds­pro­cen­ten er på 3,3%. Inden krisen lå le­dig­heds­pro­cen­ten på 3,6% og toppede under krisen i maj 2020 på 5,4%

Vi skal 12 år tilbage sidst ledighedskøen var kortere end 100.000. Det er lidt vildt, at det er i efterveerne af en krise, at vi skal se ledigheden hamre mod bund og krydse igen krydse de 100.000 for første gang i mere end et årti. Dansk økonomi har for alvor stormet ud af krisen, hvilket har sendt beskæftigelsen på rekordhøjder og altså nu også ledigheden under de 100.000.

Den markante le­dig­heds­ned­gang er kommet på baggrund af, at dansk økonomi i bund og grund har det godt og er solid trods en tung krise forbundet med cor­o­na­pan­de­mi­en. Særligt forbrugerne har en stor betydning for den stærke økonomi og høje økonomiske vækst. Økonomien er skudt afsted med en massiv ketchupeffekt i forbindelse med genåbningen, og den rivende fart er således noget, som trækker dybe spor et godt stykke ind i efteråret også

Bagsiden af medaljen er dog, at mange virksomheder melder mangel om på arbejdskraft. I byggeriet er andelen af virksomheder, som melder om mangel på arbejdskraft til 47% i oktober, hvor det i februar blot var 2%. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne er det 34% mod 12% i febuar. I industrien er der tale om 38% af virksomhederne i forhold til 12% tidligere på året.

Fremadrettet ser vi fortsat ledigheden falde. Vi ser, at flere og flere ansættelser er præget af, at alle parametre for medarbejderen ikke er opfyldt, men at ansættelsen alligevel sker. Det bidrager til at spise af ledighedskøen. Efterspørgslen efter arbejdskraft er samtidig intakt, hvor der i september blev der slået over 35.000 stillinger op. Det er det højeste for en september måned nogensinde.

Relaterede artikler