Ledighedskøen er nu kortere end før coronakrisen

Faldet i ledigheden vil fortsætte, men i et lavere tempo end over sommeren.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden faldt med 5.600 personer i august, når vi tager højde for normale sæsonudsving. Faldet i august sender samtidig ledigheden under det niveau, som vi så lige op til krisens indtræden tilbage i februar 2020. Det er 4. måned i træk, at ledigheden falder. Det betyder, at vi står med den laveste ledighed i 12 år.

Brut­to­le­dig­he­den lyder med dagens tal på 101.300 personer, hvilket altså er færre ledige personer end ved seneste bund på 102.800 personer, som blev ramt i februar sidste år lige op til coronakrisen. Le­dig­heds­pro­cen­ten lyder i august på 3,6%, hvor toppen blev nået i maj 2020 på 5,5%.

Køen af ledige er mindsket måned for måned, og krydser i august det niveau, som vi trådte ind i krisen med. Vi står derfor i dag med et le­dig­heds­ni­veau, som vi skal mere end 12 år tilbage for at finde tilsvarende. Den skrumpende ledighed er blot et positivt nøgletal blandt mange, som vidner om et stærkt og hurtigt comeback i dansk økonomi.

Udover, at det er positivt og glædeligt for dansk økonomi, at ledigheden falder, så er det også positivt for den enkelte, at man kommer i arbejde igen og træder ud af ledighedskøen. Den glæde kommer dog også med lidt malurt i bægeret for virksomhederne, hvor meldingerne mangel på arbejdskraft er kraftigt forøget over de seneste måneder uanset om vi kigger mod byggeriet, ser­vi­ce­er­hver­ve­ne eller industrien.

Vi forventer, at ledigheden vil fortsætte ned i den kommende tid, og dermed lægge yderligere afstand til niveauet, som vi var vidne til op til krisens start. Faldet i ledigheden vil dog ikke ske med samme hast, som vi har set henover sommeren, som i den grad har været præget af effekterne af den buldrende genåbning af samfundet.

Relaterede artikler