Ledigheden stiger for første gang i 8 måneder

Bruttoledigheden steg med 1.290 i januar.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at brut­to­le­dig­he­den steg med 1.290 i januar. Det er den første stigning i ledigheden i 8 måneder. I begyndelsen af coronakrisen steg ledigheden knap 54.000 på tre måneder i marts, april og maj. Efterfølgende nåede ledigheden så at falde med 32.000 i perioden fra juni til december. Og faldet er således nu brudt med stigningen i januar. Samlet set er ledigheden således nu fortsat godt 23.000 højere end før krisen ramte.

Brandærgerligt de seneste mange måneders fald i ledigheden nu er brudt. Men det bliver alene ved ærgrelsen og er ingen katastrofe. Stigningen i januar er af relativt begrænset karakter og tilmed i en tid med høj smitte og nedlukning. I bund og grund har der de seneste måneder ikke været samme behov for at afskedige medarbejdere som ved sidste års nedlukning, og samtidig slås der rigeligt med nye jobs op. Det vidner om, at dansk økonomi underliggende har de godt, og at vækst­for­ud­sæt­nin­ger­ne er stærke når vi kommer ud af mørket. Vi kan desuden se i mere friske ledighedstal, at en mærkbar stigning i ledigheden er undgået i vin­ter­må­ne­der­ne til trods for ganske hård nedlukning.

Med dagens tal er der i alt 126.700 bruttoledige, hvilket svarer til en le­dig­heds­pro­cent på 4,4%, hvilket er uændret i forhold til måneden før. Ledigheden toppede i maj med 5,5% og lød inden krisen på 3,6%.

De mere friske tal kommer fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­ets daglige ledighedstal, som er opdateret frem til og med 2. marts. De viser, at ledigheden i dag er omkring 16.000 personer højere end ved udgangen af november. Men selvom en så markant stigning kan lyde som et nyt stort slag til økonomien og ar­bejds­mar­ke­det, så er det det ikke. Det skyldes i primær grad en sæsonmæssig stigning i ledigheden, som vi normalt ser gennem vin­ter­må­ne­der­ne. Det bekræfter dagens tal fra Danmarks Statistik også, hvor ledigheden, korrigeret for sæson, netop er faldet i januar såvel som i december.

Faren for en ny og markant stigning i ledigheden er drevet over, og vi ser ind i et resten af 2021, hvor ledigheden vil falde. Der står højaktuelt genåbning på menuen, som i sig selv vil bringe en række jobs i funktion og et behov for flere hænder på ar­bejds­mar­ke­det. På det lidt længere sigte vil vaccinerne få en stadig større rolle som i tandem med bedre årstider for smit­te­be­græns­ning vil få coronaen til at slippe grebet yderligere og tillade at åbne yderligere op. De forhold bliver helt afgørende for, at vi kommer til at se nye fald i ledigheden.

Vi forventer, at 2021 bliver et stærkt be­skæf­ti­gel­ses­år med faldende ledighed. Vi har undgået en ny markant stigning i ledigheden trods en meget ekstremt trængt start på året, og nu kommer de bedre tider. Risikoen er, at en mutationer igen vil øge smitten og begrænse vaccinernes effekt, men det anser vi for nuværende mere som et risikoscenarie end hovedscenarie.

Relaterede artikler