Ledigheden stiger for anden måned i træk

Det har været en brandærgerlig start på året.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at brut­to­le­dig­he­den steg med 3.755 i februar. Det er anden måned i træk, at ledigheden stiger efter den også steg i januar. Siden årsskiftet er den samlet gået frem med godt 5.800.

Det har været en brandærgerlig start på året, hvor endnu flere danskere er endt i ledighed i årets første måneder. Desværre kan vi ikke tillade os at være overraskede med en vinter præget af høj smitte og mærkbar nedlukning. Økonomien er gået let baglæns, og det har helt naturligt sendt ledigheden op. Vi forventer dog, at ledigheden har toppet for nu og meget bedre tider forude.

Le­dig­heds­stig­nin­gen i januar og februar er til at mærke, men også relativt begrænset sammenlignet med sidste års le­dig­hed­s­eks­plo­sion. Til sammenligning steg ledigheden med mere end 53.000 på de tre første måneder af coronakrisen sidste år. Siden faldt den så godt 31.000 i de efterfølgende syv måneder, indtil den så igen er begyndt at stige fra begyndelsen af 2021. Med dagens tal er ledigheden samlet fortsat mere end 31.000 højere i forhold til før krisen.

De to seneste måneders stigning i ledigheden bryder ikke med vores overordnede optimisme for dansk økonomi. Vinterens økonomiske slag er i den relativt set mildere ende, og underliggende har økonomien det godt. Det afspejles i, at stigningen i ledigheden i sig selv er ganske afdæmpet, og hertil slåes der fortsat mange stillinger op. Det er sunde tegn.

Vi forventer, at ledigheden har toppet og vil sigte nedad herfra. Faktisk forventer vi et bomstærkt be­skæf­ti­gel­ses­år fra nu af. Faren for en ny og markant stigning i ledigheden er drevet over, og siden begyndelsen af marts har der stået genåbning på menuen. Samtidig er der aktuelt ivrig interesse fra danskerne om at få udbetalt de resterende indefrosne feriepenge.

Genåbningen såvel som feriepengene vil give et ketchupstød til økonomien over de kommende mange måneder og hive ledigheden med ned igen. Og hvis alt går efter planen vil vac­ci­neud­rul­nin­gen lidt senere på året betyde, at cor­o­na­pan­de­mi­en lemper grebet på samfundet og økonomien og levne yderligere plads til be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang og ledighedsfald.

Med dagens tal er der i alt 131.665 bruttoledige, hvilket svarer til en le­dig­heds­pro­cent på 4,6%, hvilket er en stigning i forhold til måneden før, som lød på 4,5%. Ledigheden toppede i maj med 5,5% og lød inden krisen på 3,6%.

Relaterede artikler