Ledigheden falder for 6. måned i træk

Markedsnyt: Læs om udviklingen på arbejdsløsheden under coronakrisen. Bruttoledigheden faldt igen i november 2020. Det er sjette måned i træk. Læs mere her »

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at brut­to­le­dig­he­den faldt med 3.191 i november. Ledigheden er således nu faldet i seks måneder i streg, som samlet set løber sig op i et ledighedsfald på mere end 30.000 siden starten af juni. Imponerende.

Bagsiden af medaljen er dog, at ledigheden bragede i vejret i coronakrisens tre første måneder fra marts til maj med i alt mere end 54.000. Det betyder, at ledigheden fortsat er godt 24.000 højere end i februar, som markerer tiden inden krisen satte ind. November var der i alt 127.700 bruttoledige, hvilket svarer til en le­dig­heds­pro­cent på 4,5%.

Et halvt års nedgang i ledigheden er enormt stærkt og noget, der varmer, inden krisens andenbølge begynder at vise sig i tallene. Fordi vi ser en overvejende sandsynlighed for, at le­dig­heds­tal­le­ne igen vil vise opadgående takter i forbindelse med, at smitten er steget og re­strik­tio­ner­ne løbende er strammet til. Det bider på økonomien i øjeblikket, og vi skal huske på, at dagens tal alene dækker til og med november. Dog forventer vi ingen ny eksplosion i ledigheden. Situationen er mere robust nu.

Nyere tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at der i dag er er omkring 12.000 flere personer tilmeldt ledigheden end i november. Vi kan dog ikke nøgternt blot lægge de 12.000 flere ledige oveni dagens novembertal fra Danmarks Statistik. Det skyldes blandt andet, at der i de mere friske tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et ikke er omregnet til fuldtidsledige personer, samt at tallene ej er sæ­son­kor­ri­ge­re­de. Typisk ser vi en stigning i ledigheden i løbet af december og januar, hvorfor vi også havde forventet at se en stigende ledighed her uafhængigt af coronakrisen.

Vi forventer, at ledigheden kommer til at pege op over den kommende tid, men det bliver ikke i en grad, som vil give anledning til overdreven panik. Situationen er i dag en anden end i foråret, hvor ledigheden eksploderede på meget kort tid. Vi ser langt fra samme scenarie udspille sig i dag. Desuden ser vi den aktuelle situation som midlertidig, dels indtil smitte og re­strik­tions­ni­veau­et daler, dels til vac­ci­neud­rul­nin­gen for corona til at slippe grebet om den danske økonoim. For 2021 som helhed ser vi en faldende ledighed og stigende beskæftigelse.

Vi er trådt ind i 2021 på hælene med et højt smitte- og re­strik­tions­ni­veau, og vi forventer, at le­dig­heds­tal­le­ne fortsat vil pege op over den kommende tid. Døren til videre fremgang i økonomien er på det korte sigt, at smitten slås ned og deraf re­strik­tio­ner­ne løftes, mens det på det lidt længere sigt er helt afgørende, at vac­ci­neud­rul­nin­gen ikke afspores. Det er brandærgerligt, at vi starter året ud med at være slået tilbage og ude af balance, men vi tror stadig på et ganske stærkt 2021 som helhed.

Relaterede artikler