Laveste bilsalg i 6 år

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 2020 er året med det laveste bilsalg i 6 år. Hold dig opdateret på den danske økonomi i Markedsnyt. Læs mere her »

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Skatterådet sænker populært kørselsfradrag i 2021

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i december blev solgt 22.952 biler til de danske husholdninger og virksomheder, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det er 24 pct. flere end i november. Fremgangen i bilsalget i december kan bl. a. tilskrives, at de nye afgifter trådte i kraft 18. december, og derfor så vi, at der blev indregistreret ekstraordinært mange biler lige op til denne dato. De nye afgifter trådte i kraft som følge af den politiske aftale om fremtidens bilafgifter, som blev indgået tidligere i december.

På trods af en mindre opblomstring i bilsalget i de to sidste måneder af året, så er der handlet markant færre biler i 2020 end i 2019. Der blev således solgt ca. 199.000 biler i 2020 til danske husholdninger og virksomheder mod ca. 226.000 i 2019, hvilket er en nedgang på 12 pct. og samtidig det laveste bilsalg siden 2014.

2020 bød på det laveste bilsalg i 6 år med lige i underkanten af 200.000 solgte biler. Bilsalget indledte året med et ordentligt hug fra Coronakrisen, hvor også efterårets langstrakte politiske forhandlinger om fremtidens bilafgifter har spillet ind. Det haltende bilsalg har dog undervejs fået en hjælpende hånd fra salget af opladelige biltyper, som spurtede derudaf i 2020. Med aftalen om fremtidens bilafgifter på plads i december, så er et af usik­ker­heds­mo­men­ter­ne elimineret for bilsalget. Krisen hærger dog stadig, og store dele af landet er lukket ned i øjeblikket. Krisen har derudover leveret et hårdt slag til dansk økonomi, hvor ledigheden er steget, og det vil alt andet lige påvirke efterspørgslen efter biler. Vi forventer derfor overordnet set et bilsalg, som vil indfinde sig på et lidt lavere, men stabilt, niveau end før krisens indtræden.

I oktober og november sidste år fik mange danskere udbetalt 3 ugers feriepenge. Vi spurgte danskerne i den forbindelse, om hvad de primært ville bruge feriepengene på. Her svarede blot 2 pct. af respondenterne, at de primært ville bruge feriepengene som tilskud til en ny bil. Til marts kan danskerne få de resterende feriepenge udbetalt, og på baggrund af vores undersøgelse i oktober sidste år, så skal bilsælgerne formentlig ikke forvente det store boost i bilsalget fra denne front og altså ikke være en drivende faktor for bilsalget.

El- og hybridbiler spurter frem i 2020

2020 har budt på et højt salg af opladelige biltyper, om end vi kommer fra et lavt udgangspunkt. I 2020 blev der solgt 14.221 elbiler og 18.242 hybridbiler, hvilket er henholdsvis 158 og 370 pct. flere el- og hybridbiler end i 2019. Salget af el- og hybridbiler udgør henholdsvis 7 og 9 pct. af det samlede bilsalg i 2020.

Med fremtidens bilafgifter på plads, er der grobund for, at salget af opladelige biltyper fortsætter de gode takter fra 2020 uden, at vi dog forventer, at salget af konventionelle biler går i stå. Her er pris­stig­nin­ger­ne i registrerings- og ejerafgiften på de mest populære konventionelle biltyper trods alt i den beskedne ende.

Relaterede artikler