Konkurserne hamrer ned og slår bundrekord

Det er yderst paradoksalt at have så lavt et antal konkurser under en krise.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ro på konkurserne - men stakket frist

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 120 konkurser i august blandt aktive virksomheder i Danmark efter der er korrigeret for sæsonudsving. Det er det laveste nogensinde i statistikkens levetid, som går tilbage til 2009. Med aktive virksomheder menes der virksomheder med ansatte eller omsætning på mere end 1 mio. kr.

Højst utraditionelt for kriser har antallet af konkurser under coronakrisen været meget lave og ligefrem faldet under coronakrisen. Og de slår således også bundrekord med dagens tal. Når vi medregner dagens tal er det gennemsnitlige antal konkurser om måneden i 2021 på 164. Det er det laveste gennemsnit siden 2014. Til sammenligning har der i perioden 2009-2020 i gennemsnit været 205 konkurser om måneden. 

Konkurserne slår bundrekord med de her tal. Det er yderst paradoksalt at have så lavt et antal konkurser under en krise, når rigtig mange danske virksomheder har været ekstremt klemte af cor­o­na­si­tu­a­tio­nen. Forklaringen skal findes i coronakrisens kortsigtede karakter samt hjælpepakkerne, der uden tvivl har bidraget til at holde liv i virksomheder, som har været hårdt pressede under krisen. Virksomheder drejer ikke nøglen om så snart, smitten stiger, og der kommer nedlukninger, men vil i stedet forsøge at holde sig oven vande indtil de igen kan åbne. Og her har krisens kortere karakter en væsentlig betydning.

På lidt længere sigt er vores forventning, at omfanget af konkurser vil pege op. Selvom det kan lyde kynisk er det dog bidende nødvendigt at antallet af konkurser kan få lov til at vokse igen. Ikke at det skal, men at det får lov og ikke bliver holdt mere eller mindre kunstigt nede. Hjælpepakkerne har været vigtigt for den hurtige danske genopretning, men når vi får mar­keds­dyna­mi­k­ken tilbage til økonomien, når hjælpepakkerne er udfaset, vil vi også komme tilbage til det naturligt højere antal konkurser. Vi forventer dog langtfra, at det udvikler sig til en stor konkursbølge. Dansk økonomi står i sin helhed stærkt.

Forud for konkurser kommer ofte kon­kurs­be­gæ­rin­ger. Kigger vi på antallet af kon­kurs­be­gæ­rin­ger i august er det hamrende lavt, så heller ikke derfra er der noget, som tyder på en stigning i konkurserne lige rundt om det næste hjørne.

Ser vi på jobtabet som følge af konkurser, slår det også bundrekord i august. Augusts konkurser medførte at 331 mistede arbejdet samme måned. Det er væsentligt færre end i juli, hvor 788 mistede jobbet som følge af konkurs. Med dagens tal er det gennemsnitlige antal job mistet på konkurs omkring 700. Til sammenligning har vi i de seneste 10 år set at det samme tal lægger omkring 1.150 personer, så også på denne front ligger niveauet under hvad vi vil kalde normalt. Situationen er lige nu, at vi har mange virksomheder der hungrer efter arbejdskraft. Det lave niveau af konkurser og mistede job i forbindelse med konkurser, sætter blot endnu mere tryk på denne udfordring, fordi der ikke bliver frivgivet ligeså meget arbejdskraft fra konkurser som i mere normale tider.

Relaterede artikler