Knap 15.000 færre ledige i dag sammenlignet med begyndelsen af marts

Marts har budt på et helt enormt fald i antallet af ledige personer.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at der i dag er 160.988 personer tilmeldt ledighed i Danmark. Det er 14.610 færre personer sammenlignet med for godt en måned siden, da vi trådte ind i marts. Dengang lød antallet af ledige personer lød på næsten 176.000. Det viser den daglige le­dig­heds­sta­ti­stik, som blev etableret i forbindelse med coronakrisen for hurtigere at være i stand til at kunne spore udviklingen på ar­bejds­mar­ke­det.

Marts har budt på et helt enormt fald i antallet af ledige personer. En del af faldet skyldes vel at mærke årstiden, men den lavere smitte og den igangværende genåbning har bestemt også sin berettigelse i tallene. Og faldet vil fortsætte over de kommende måneder med genåbning på menuen, som vil sætte godt gang i hjulene i dansk økonomi. Så efter et par hårde måneder i begyndelsen af 2021, så er skuden vendt. Vi går en tid med flot vækst og færre ledige i møde. Det er svært ikke at være optimistisk på en dag som i dag.

Tallene fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et er ikke sæ­son­kor­ri­ge­re­de, så derfor skal faldet i marts - og for den sags skyld den kommende måned gennem april - tages med det forhold, at ledigheden typisk plejer at falde gennem foråret. Ser vi isoleret på marts, så falder ledigheden typisk i omegnen af 5.000 i marts ifølge Danmarks Statistiks tal. Sammenligner vi med le­dig­heds­tal­le­ne fra Danmarks Statistik er der, foruden sæ­son­kor­rek­tion, øvrige forskelle. Mens Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­ets opgørelse tæller antallet af personer, samt der indgår personer i ar­bejds­for­de­ling, så opgør Danmarks Statistik fuldtidsledige og har ikke personer i arbejdsdeling med.

Vi går en god tid i møde for dansk økonomi. I begyndelsen af marts åbnede store dele af detailhandlen, og i dag åbner de liberale erhverv. De liberale erhverv står i sig selv for en mindre del af genåbningen og hele Danmarks Økonomi, så tegner det et optimistisk billede af, at de mørkeste tid er forbi. Over den kommende tid vil en større og større del af økonomien åbne, og det vil få ledigheden til yderligere at falde. Herudover vil udbetalingen af feriepengene give et ekstra boost i de kommende måneder.

Ser vi for en kort stund gennem dagens positive tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et, så er ledigheden fortsat på et forhøjet niveau i Danmark. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik var ledigheden i februar mere end 31.000 højere sammenlignet med inden krisen. Coronakrisen har med andre ord sat betydelige spor, hvor økonomien langt fra er oppe i fulde omdrejninger. Vi forventer, at ledigheden har toppet og vil sigte nedad herfra. Faktisk forventer vi et utrolig stærkt be­skæf­ti­gel­ses­år herfra.

Sidste år dykkede dansk BNP med -2,7%, og selvom det er mildere end først antaget, så taget det tid at lappe hullet, som coronakrisen har efterladt på dansk økonomi. Vi forventer, at økonomien er tilbage i andet halvår af 2021 og på fuld højde med, hvor den slap, inden krisen ramte. Ser vi bort fra sidste års absurde udsving, så forventer vi, at de kommende to kvartaler vil at byde på den stærkeste kvartalsvækst i dansk økonomi i 16 år.

Relaterede artikler