Industriproduktionen steg 5,9% i november

Industriproduktionen steg med 5,9% i november. Læs mere og hold dig opdateret på udviklingen i dansk økonomi i Markedsnyt »

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion stegt med 5,9% i november. Med til den historie hører, at in­du­stri­pro­duk­tio­nen faldt med 5,4% måneden inden. Set over de seneste tre måneder, så har pro­duk­tions­ni­veau­et i den danske industri blot været 2,6% lavere sammenlignet med produktionen inden krisen for alvor tog fat sidste forår.

In­du­stri­pro­duk­tio­nen kan imidlertid svinge meget fra måned til måned, og en stor del af de store udsving skal tilskrives me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen. Medicin stå for en stor andel af industrien og har for vane at svinge voldsomt, hvilket også var tilfældet i november med en stigning på 24% ovenpå et dyk i oktober på 22%.

Ser vi bort fra me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen, så steg den danske in­du­stri­pro­duk­tion med 1,7% i november. Det betyder, at in­du­stri­pro­duk­tio­nen ekskl. medicin nu er steget i fem ud af de seneste seks måneder. Det giver det resultat, at produktionen i november var omkring 1% højere, end før coronakkrisen ramte. Da produktionen var hårdest ramt i maj, lå den godt 9% under niveauet fra før krisen.

Det går faktisk ganske godt i den danske industri, hvor store dele allerede har formået at slå pro­duk­tions­ni­veau­er­ne fra før krisen. Nyere tal viser desuden, at in­du­stri­til­li­den steg i december til sit højeste i halvandet år, og industrien er i sin helhed gået mere ram forbi 2. bølgen i coronakrisen. Den høje og stigende industritillid kommer både på baggrund af en øget or­dre­be­hold­ning samt de bedste pro­duk­tions­for­vent­nin­ger, vi endnu har set under coronakrisen. I øjeblikket bidrager vac­ci­neud­rul­nin­gen til en generel optimisme for fremtiden i en aktuelt svær tid, og dagens tal fra industrien lander bestemt på et godt sted for selvsamme optimisme.

Det er ikke alene i Danmark, at industrien iser fornuftige takter i forbindelse med 2. bølgen og det økonomiske dobbeltdyk her i coronakrisen. Den høje smitte og det markante re­strik­tions­ni­veau bider i højere grad ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, hvorfor det økonomiske slag aktuelt er to-delt. Det skal vi i bund og grund glæde os over, da et alternativt scenarie med en hårdt ramt industri sammen med ser­vi­ce­er­hver­ve­ne ville bide endnu hårdere på økonomien. Det så vi blandt andet i foråret, hvor både industri- og ser­vi­ce­pro­duk­tio­nen i tandem faldt mærkbart.

Relaterede artikler