Industriproduktionen faldt i april

Et ærgerligt fald i april, men generelt viser industrien bomstærke takter.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion faldt 3,6% i april. Industriens produktion svinger imidlertid meget, og generelt klarer industrien sig ganske imponerende. Set over de seneste tre måneder har in­du­stri­pro­duk­tio­nen været 1,2% højere sammenlignet med de foregående tre måneder.

Et ærgerligt fald i april, men generelt viser industrien bomstærke takter, hvor produktionen er løftet markant i 2021. In­du­stri­til­li­den er banket i vejret siden årsskiftet og ligger lige nu på sit højeste i næsten tre år. Særligt den aktuelle ordresituation ligger højt, men også pro­duk­tions­for­vent­nin­ger­ne i fremtiden følger godt med. Industrien har klaret sig hammerstærkt gennem krisen, og det er ikke her, skoen trykker i økonomien.

Tilbagegangen i april er bredt funderet, hvor 9 ud af 12 underbrancher falder. Især me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen, som ofte står for nogle enorme udsving, faldt i april. Således gik medicin tilbage med 5% og står samtidig for den højeste vægt i indekset, så dens betydning skal ikke negligeres. Ser vi på in­du­stri­pro­duk­tio­nen uden medicin gik den dog fortsat tilbage med 3,1% i april.

Ser vi bort fra faldet i april og fokuserer på det bredere perspektiv med den generelt fornuftige formkurve i industrien, så skyldes det, at det går godt på områder, som i forvejen fylder godt til i den danske industri. Der er i Danmark en ganske høj vægt på blandt andet medicin og møbler, hvilke tilsammen udgør en tredjedel af den danske in­du­stri­pro­duk­tion. Mø­bel­pro­duk­tio­nen er de seneste tre måneder løftet med 14% sammenlignet med tiden inden coronakrisen. Samtidig ligger me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen i dag 8% højere. Den modsatte vej er det gået for blandt andet tekstil- og læ­de­rin­du­stri­en samt kemisk industri, men som tilsammen blot udgør mindre end en tiendedel af den danske in­du­stri­pro­duk­tion. Her taler vi om produktionsdyk på i omegnen af 7-10% i dag sammenlignet med inden krisen.

Industrien har været med til at mildne slaget fra coronakrisen, som i højere grad har ramt de mere kon­tak­tin­ten­si­ve erhverv. Vi er nu ude af den mørkeste del af krisen, og industriens stærke takter gør vejen tilbage mod normalen for den samlede økonomi væsentlig kortere. Industrien vil bidrage til at hive de hårdest ramte brancher op i forbindelse med genopretningen. I et ikke urealistisk scenarie, hvor industrien var faldet i tandem ned sammen med ser­vi­ce­bran­chen, så havde vejen tilbage været op ad bakke og fyldt med bump. Der er vi heldigvis ikke.

Relaterede artikler