Industrien har højere forventninger til næste års investeringer

Det er naturligt, at investeringerne stiger.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Industrien har højere forventninger til næste års investeringer

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at industrien, her i efteråret sammenlignet med den foregående måling tilbage i foråret, ser mindre negativt på deres investeringer i 2021 og ser ind at øge deres investeringer i 2022.

Undersøgelsen, som blev gennemført i oktober, viser, at 30% af de beskæftigede i industrien forventer fremgang i in­ve­ste­rin­ger­ne i 2022, mens det tal var lavere på 22% i 2021. De stigende in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger til næste år skal ses i lyset af det tiltagende kapacitetspres i industrien. Det fremgår blandt andet af seneste konjunk­tur­ba­ro­me­ter for industrien, hvor ka­pa­ci­tets­ud­nyt­tel­sen i industrien i 3. kvartal 2021 steg til det højeste niveau siden 1. kvartal 2008.

I takt med at der kommer mere pres på kapaciteten i industrien er det naturligt, at in­ve­ste­rin­ger­ne stiger. Lagt sammen med at in­ve­ste­rings­vil­kår fortsat er fornuftige med lave renter, er der grobund for, at industrien kan øge deres investeringer betydeligt gennem resten af året og til næste år. Det understøtter vores vurdering om, at industriens og de øvrige danske erhvervs investeringer vil indtage en stor del af væksten fremadrettet i dansk økonomi.

Danmarks Statistik har tilføjet en ny serie til erhvervenes konjunk­tur­ba­ro­me­ter, der erstatter den tidligere måling af industriens in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger. Den nye serie udkommer to gang om året i erhvervenes konjunk­tur­ba­ro­me­te­ret i april og oktober. Der er således et databrud i statistikken for industriens in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger fra dagens tal og bagud i tid. Danmarks Statistik har dog sammenkørt de to statistikker, således vi kan se på udviklingen i industriens in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger bagud i tid. Dog er statistikken skarpest fra databruddet og frem i tid. Det betyder, at vi kan sammenligne industriens in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger til i år og næste år.

Relaterede artikler