Indlånet voksede i februar – de sidste feriepenge vil sende indlånet yderligere op

Indlånet er steget med 4,6 procent siden februar sidste år.

Indlånet voksede i februar – de sidste feriepenge vil sende indlånet yderligere op

Nye tal fra Nationalbanken viser, at danskerne i februar havde 1.008 mia. stående i banken. Indlånet er derved steget med 4,6 procent siden februar sidste år, svarende til 44 mia. kr.

Indlånet er vokset det sidste år som følge af en række faktorer. Boligmarkedet har buldret afsted, og det sender normalvis indlånet op. Dertil har danskerne ikke haft de samme for­brugs­mu­lig­he­der, som følge af de økonomiske restriktioner, som de plejer, og flere har derved haft mulighed for at spare ekstra op. Derudover gav udbetalingen af de indefrosne feriemidler i efteråret indlånet luft under vingerne.

Ser vi fremad, vil indlånet på den korte bane få massiv medvind fra den sidste runde feriepenge. Det forventes, at 22 mia. vil blive udbetalt, og de penge vil i første omgang ende på kontoen og sende indlånet op. Ser vi lidt længere fremad ser vi stig­nings­tak­ten drosle ned. Vi forventer et buldrede opsving i takt med at de økonomiske restriktioner lettes, og det vil blandt andet betyde stigende beskæftigelse og boligpriser. Der er dog ikke kun medvind til indlånet, da genåbningen af økonomien vil øge for­brugs­mu­lig­he­der­ne. Vi forventer en ketchupeffekt i danskernes forbrug, særligt på serviceydelser. Forbruget vil dog ikke stige en sådan grad, at pri­va­tø­ko­no­mi­en sættes over styr. 

Ser vi på den enkelte, så har hver voksne dansker gennemsnitligt 217.000 kr. stående på bankbogen. Kan man ikke genkende sig selv i det tal, skal man ikke gå i panik. En nylig analyse fra Nationalbanken viser, at den typiske dansker har 51.000 kr. stående. Den store forskel mellem den typiske dansker og gennemsnittet skyldes, at en lille gruppe danskere har mange penge stående.

Relaterede artikler