Huslejer og tobak holder forbrugerpriserne oppe

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen lød på 0,6 procent i februar

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen lød på 0,6 procent i februar, hvilket var det samme som i januar. Inflationen i februar er særligt drevet af højere tobakspriser og huslejer. Som følge af Corona situationen er tallene mere usikre end normalt.

Som økonom er in­f­la­tions­tal­le­ne i februar særligt interessante, da det er her der udregnes stigningstakt for huslejerne, der fylder næsten 30 procent af det samlede indeks. Huslejerne ligger i februar 1,3 procent højere end samme tid sidste år. Stig­nings­tak­ten er derved lidt højere end de sidste år hvor den har ligget på omkring 1,1 procent.

Med en inflation på 0,6 procent, skal en typisk børnefamilie have 2.600 kr. mere op af lommen end samme tid sidste år, såfremt man ønsker at købe de samme varer og tjenester. På trods af ek­straud­gif­ter­ne bør det dog ikke vælte budgettet, da de seneste tal for lønudviklingen viser lønstigninger på omkring 2,4 procent.

Flere steder i verden har vi set inflationen tage et hop op på det seneste. I Tyskland og USA er inflationen tiltagende, og det har betydet, at man igen snakker om inflation på fi­nans­mar­ke­der­ne, da det har medført højere renter. Den højere inflation har skabt en øget forventning til, at cen­tral­ban­ker­ne vil hæve renten tidligere end forventet, og det vil ligge en dæmper på den økonomiske genopretning.

Både i udlandet og herhjemme forventer vi højere inflation, men kun for en periode. På den korte bane er der nemlig mange faktorer der trækker op i inflationen. Flere virksomheder melder om flaskehalse på leveringer af varer og pro­duk­tions­in­put, og det øger deres omkostninger. Dertil står mange virksomheder med store tab som følge af krisen, og såfremt efterspørgslen er stærk nok, så giver det et incitament til at øge prisen fremadrettet. Vi ser dog ikke det store lønpres da ledigheden stadig er mærkbart højere end før krisens indtræden, hvorfor vi tror der er tale om et mere midlertidigt pres.

Sidste år lød inflationen herhjemme på 0,4 procent, og i år er det vores forventning, at inflationen vil tiltage til over 1 procent. De højere priser er naturligvis træls for forbrugerne, men givet vi ser lønningerne stige med omkring 2 procent ir år, vil der stadig være tale om en re­al­løns­frem­gang for lønmodtagerne.

Relaterede artikler