Gigantisk dyk i detailhandlen i januar efter nedlukning

På det korte sigte bærer forbrugerne nøglerollen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Den lave inflation fortsætter – og det sparer danskerne penge!

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med hele 5% i januar. Dermed fortsætter faldet, som vi også var vidne til i november og december med fald på henholdsvis 2,9% og 8,2%. Det betyder, at detailhandlen er dykket med hele 15,4% siden oktober. Med til historien hører også, at oktober bød på det højeste detailsalg nogensinde, hvor danskerne fik feriepengene på kontoen. Med andre ord kommer de seneste tre måneders fald kommer fra et historisk højt niveau.

Der med faldet i januar nu tale om, at detailsalget ligger lavere end under den første nedlukning sidste forår. Og altså langt under det, som jeg vil kalde for et normalt de­tai­lom­sæt­nings­ni­veau.

Nedlukningen bider benhårdt på detailhandlen. Store dele har været lukket ned siden slutningen af december, og det bærer handlen tydeligvis præg på, hvor også januarudsalget har været komplet umuliggjort i år af cor­o­na­si­tu­a­tio­nen. Men skal vi finde lidt håb for detailhandlen, så er det, at genåbning igen er kommet på de flestes læber, og ikke mindst på politiske læber, som netop forhandler om genåbningen. En genåbning og udsigt til næste runde af feriepenge giver håb for detailhandlen indenfor den nærmeste fremtid.

Næste runde af feriepenge er på vej, og sidste gang i oktober oplevede detailhandlen en eksplosion med brandvarme kasseapparater og en rekordhøj omsætning. Ret­nings­mæs­sigt forventer vi det samme kommer til at ske i denne ombæring, om end i et mindre omfang. Dog er meget betinget af smitte- og re­strik­tions­si­tu­a­tio­nen.

Vi havde langt hellere set en udbetaling af feriepengene betinget af smit­te­si­tu­a­tio­nen. Over de kommende måneder står vi groft sagt med tre scenarier for den danske detailhandel. Ønskescenariet er, at smitten kvæles og re­strik­tio­ner­ne ophæves, hvorved danskerne frit kan bruge feriepenge og en del af de øvrige opsparede midler på det forbrug, som de lyster. Det vil komme både detailhandlen og servicedelen, som restauranter, til gode. Ser vi derimod ind i en langsommere og gradvis genåbning, så vil detailhandlen fortsat i høj grad lukrere på det, men ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne må igen spejde langt efter at få del i de udbetalte feriepenge. Det var netop det, som skete i efteråret. Og sidst men ikke mindst, hvis vi står over de næste måneder med høj smitte og et højt niveau af restriktioner, så risikerer pengene i højere grad at ende som opsparing, hvilket bestemt ikke er det primære mål med feriepengene.

Opfriskningen af garderoben udskydes - og i bedste fald friskes den op over nettet

De største fald gennem de seneste tre måneder er suverænt indenfor tøj og beklædning, som er droppet med Næsten 60%. Et helt enormt dyk og desværre en gentagelse af historien fra tidligere under krisen. Også sidste forår var det opfriskningen af garderoben, som måtte vente med at blive frisket op i forbindelse med den høje smitte og nedlukningen.

Det er samtidig værd at nævne, at detailsalget ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider, så det hårde slag er i højest grad koncentreret om de fysiske butikker rundt omkring i landet, som i forvejen har stået svagt i kampen om at erobre kunder gennem netkøb. Omvendt er det imidlertid også indenfor be­klæd­nings­gen­stan­de, at de største stigninger er kommet efterfølgende uden dog at stå tilbage med enorme ket­chu­p­ef­fek­ter. Det vidner om, at en del danskere får til­freds­stil­let gar­dero­bebe­ho­vet over nettet under nedlukninger.

 

Andre forbrugsvarer er de seneste tre måneder faldet med godt 21%. Omvendt er fødevarer og andre stegte en smule med 2,8% alene i januar og holder generelt et fornuftigt niveau.

Relaterede artikler