Forbrugertilliden stiger - vender retur til niveauet før krisen

Forbrugertilliden er vendt retur til de niveauer, som herskede før krisen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Stigning i danskernes pensionsformue i april på ryggen af grum marts

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­til­li­den stiger i august til 4,4 fra 2,6 i juli. Det er den største stigning i for­bru­ger­til­li­den siden maj, hvor den ellers har ligget bomstille siden. For­bru­ger­til­li­den er nu på alle måder vendt retur til de niveauer, som herskede før krisen. Inden krisen ramte, lød for­bru­ger­til­li­den på omkring 4, men var næsten nede og runde -12 i begyndelsen af coronakrisen.

Danmark er i høj fart ved at forlade krisen, og det er forbrugerne fuldt ud klar over. For­bru­ger­til­li­den stiger igen, og det er der en rigtig god grund til. Vi står i en situation med utrolig stærk vækst, faldende arbejdsløshed og et pandemiomfang på kraftigt tilbagetog sammenlignet med i vinters. Vi kan således sætte et kæmpestort flueben ved, at tilliden er tilbage på niveauet før krisen. Det ser altså ikke ud til, at deltavarianten har påvirket forbrugerne i særlig grad, og godt for det.

De danske forbrugere har vist stor købelyst i forbindelse med genåbningen og bærer således en nøglerolle i Danmarks vej ud af krisen. Og fundamentet for den høje købelyst er så absolut også til stede, hvor ophobede midler har fået de danske bankkonti til at bugne med mere end 1 billion kroner. Hertil er der kommet to saltvand­s­ind­sprøjt­nin­ger fra fe­ri­e­pen­geud­be­ta­lin­gen, som begge gange sendte detailhandlen op i rekordhøjde.

Særligt forbrugernes syn Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden er vendt stærkt retur efter at have haltet i en lang periode. Og ser vi på de seneste nøgletal for Danmarks økonomi, så er der fin over­ens­stem­mel­se med det. I løbet af foråret og sommeren er økonomien braget frem, og det betyder, at der er 46.000 flere i beskæftigelse end før krisen. Hertil viser de foreløbige tal, at dansk BNP i dag ligger højere end før krisen. Vi ser tilmed, at for­bru­ger­til­li­den kan løfte sig herfra. Det kommende løft vil særligt komme i forlængelse af, at forbrugernes syn på Danmarks aktuelle økonomiske situation kan blive endnu bedre.

Forbrugernes syn på deres egen privatøkonomi står stærkt og har gjort det under det meste af krisen. Det samme gør forbrugernes syn på Danmarks fremtidige økonomi. Dansk økonomi flyver højt lige nu, og ka­pa­ci­tets­be­græns­nin­ger, som mangel på arbejdskraft, er med rekordtid blevet et tema, hvor vi er gået fra at tale om afmatning til en buldrende genopretning med tiltagende mangel på ressourcer.

Relaterede artikler