Forbrugertilliden stiger og kommer tilbage til før Corona niveau

Økonomien er åbnet yderligere op og sommerhumøret vender tilbage.

Fornuftig og nødvendig saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­til­li­den stiger til 2,8 i maj fra -1,1 i april. For­bru­ger­til­li­den er derved på sit højeste i 15 måneder, og er tilbage på det niveau vi så inden krisen. Inden coronakrisen lå for­bru­ger­til­li­den på et leje omkring 3.

Økonomien er åbnet yderligere op og sommerhumøret vender tilbage hos de danske forbrugere, der nok også for en hjælpende hånd fra den fortsatte vac­ci­neud­rul­ning. Den stigende for­bru­ger­til­lid er en virkelig glædelig nyhed. Forbrugerne bærer nøglen i en hurtig genopretning af dansk økonomi, så det er bidende nødvendigt at danskere sætter fut under forbruget den kommende tid. Det indikerer dagens tal også forbrugerne er klar til, og det er også vores forventning. Danskernes privatøkonomi var nemlig kernesund op til krisen, og mange har kunne spare yderligere og samtidig se deres formuer vokse, og det giver mulighed for at øge forbruget uden at sætte pri­va­tø­ko­no­mi­en over styr.

Dertil er forbrugerne optimistiske omkring frem­tids­ud­sig­ter­ne for deres egen økonomi, mens vurderingen af dansk økonomi hænger mere. Det skal vi egentlig glæde os over, for det vidner om, at størstedelen af forbrugerne ikke mærker krisen direkte på egen krop, og det vil også være stimulerende for forbruget.

Ser vi hvad der driver dagens stigning, så bidrager alle dele af for­bru­ger­til­li­den, Stigningen er dog særligt drevet af en forbedring i vurderingen af dansk økonomi og familiens økonomiske situation over det sidste år.

Ser vi mod frygten for ledighed, så falder forbrugernes forventninger til arbejdsløshed til -11,4 mod -8,7 sidste måned. I staten af krisen lød indekset på 41,1. Alle tal indikerer også at der er rivende fart på det danske arbejdsmarked, så forbrugerne har også kun god grund til at forvente faldende ledighed.

Relaterede artikler