Forbrugertilliden i mærkbart fald i oktober

Meget tyder altså på, at de stigende energipriser er begyndt at sætte sig i danskernes humør.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Forbrugertilliden i mærkbart fald i oktober

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­til­li­den falder tilbage til 3,3 fra 8,2 i september. Det betyder, at de seneste tre måneders kraftige fremgang er vendt til tilbagegang. For­bru­ger­til­li­den var ellers i september oppe på det højeste niveau i 38 måneder, men med faldet i oktober fortsætter fremgangen altså ikke. Vi er dog langt fra niveauet i krisens indledning, hvor for­bru­ger­til­li­den var nede at vende på -12, hvor den før krisen lå omkring 4.

Meget tyder altså på, at de stigende energipriser er begyndt at sætte sig i danskernes humør. Priserne på energi er steget kraftigt i de seneste måneder, og det gør det både dyrere at fylde sin bil op med benzin og gør det samtidig dyrere at opvarme sin bolig for mange danskere. Når det er sagt, så skal vi huske på, at på trods af et fald i for­bru­ger­til­li­den, så er vi dog kun tilbage på niveauet for juli måned, så der er altså ikke tale om et katastrofalt fald i for­bru­ger­til­li­den, hvor optimisme er vendt til pessimisme.

Tilbagegangen i for­bru­ger­til­li­den kommer primært fra forbrugernes syn på egen økonomi, hvilket giver god mening med tanker på, at energipriserne er steget ganske kraftigt de seneste måneder. Holder de høje energipriser vinteren over, så vil det nemlig udgøre en pæn ekstra udgift for mange danskere. Hvor mærkbar regningen bliver afhænger dog af op­varm­nings­for­men i boligen og af ens for­brugs­møn­ster, hvor boligejere med naturgas vil få den højeste regning. Under krisen har det primært været synet på egen privatøkonomi, som har holdt hånden under for­bru­ger­til­li­den.

Ser vi fremad, så kan vi godt tillade os at have de optimistiske briller på trods stigende energipriser. For dansk økonomi har det godt, beskæftigelsen er rekordhøj og ledigheden er trykket i bund. I tillæg bugner danskernes bankkonti med mere end 1 billion kroner, som danskerne samtidig ikke er blege for at gå ud at bruge af.

Relaterede artikler