Flere konkurser i januar

Der kan være tale om en forskudt pukkel fra efteråret.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i januar var 225 konkurser blandt aktive virksomheder i Danmark, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Ved aktive virksomheder forstås virksomheder med ansatte eller med omsætning på mere end 1 million kr.

De 225 konkurser i januar er en stigning i forhold december, som bød på 187 konkurser, som også var omtrent gennemsnittet om måneden gennem hele 2020. Konkurserne i januar førte samtidig til 810 tabte jobs, hvor sidste år i gennemsnit bød på omkring 1.000 tabte jobs om måneden.

Stigningen i antallet af konkurser i den første måned af 2021 kan måske virke lidt som en opvågning efter 2020, som paradoksalt nok endte med det laveste antal konkurser i fem år trods coronakrisen. Men det tvivler jeg kraftigt på og forventer i højere grad, at der er tale om et kortvarigt og midlertidig løft i konkurserne. Danmarks Statistik pointerer samtidig selv, at der kan være tale om en forskudt pukkel fra efteråret. I år vil unægtelig ende ud med flere konkurser end i de foregående år som følge af coronakrisen, men jeg ser det ikke skyde helt afsted. Situationen kan bestemt gå fra slemt til værre, men med det nuværende billede har jeg svært ved at se det ske.

Danmarks Statistik skriver i pres­se­med­del­el­sen, at udviklingen formentlig udtrykker, at der er sket en forskydning af den 'normale' efterårspukkel af konkurser, som følge af den udskudte frist for indsendelse af årsrapporter på grund af COVID-19 sidste forår.

Selvom jeg ikke ser en forestående eksplosion i konkurser, så er det unægtelig en ekstremt trængt og svær tid for mange virksomheder og pilen vil generelt pege op. Konkursbølgen bliver mildnet af massive politiske tiltag, herunder kom­pen­sa­tions­i­ni­ti­a­ti­ver og lik­vi­di­tet­stil­tag, og samtidig betyder krisens mere kortvarige karakter, at der for en del virksomheder er et lille lys for enden af tunnelen. Det kan således være med til at holde en konkurs for døren for en periode med udsigten til en forhåbentligt til­ba­ge­ven­den­de omsætning.

I den eks­pe­ri­men­tel­le statistik hos Danmarks Statistik, som er rullet ud i forbindelse med coronakrisen, spørges virksomhederne om risikoen for afvikling over de kommende tre måneder som følge af coronakrisen. Her vurderer omkring 2% af virksomhederne bredt over erhvervene ”nogen risiko” for at gå konkurs, mens 0% vurderer ”meget høj risiko”. Det er til forskel fra starten af krisen, hvor omkring 5%-15% af virksomhederne så enten nogen eller meget stor risiko med forskel fra erhverv til erhverv.

Relaterede artikler