Fald i dansk eksport i juli

En måneds eksportfald er bestemt ikke noget, som bør sætte nervøse trækninger i gang.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Decemberhop i industriproduktion afslutter stærkt 2019

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer og tjenester faldt med 2,3% i juli, når der tages højde for sæson. Bag faldet ligger et fald i vareeksporten på 1,7%, mens tje­ne­ste­eks­por­ten faldt med 4%. Ser vi på 2021 som helhed for eksporten, så er historien dog overordnet god. Juni måneds eksport er med dagens tal mærkbart oprevideret.

I 5 ud af 7 måneder i 2021 er eksporten steget, og i juli var den samlede eksport 8,1% højere, end da vi gik ind i året. Sammenligner vi de første 7 måneder af 2021 med de samme måneder i 2020, så har eksporten samlet været 8,3% højere i år. Selvom sidste år vær præget af et kortvarigt dyk som følge af coronakrisen, så er det en stærk bedrift, at vi i år ligger så højt over. Sammenlignet med 2019, som tegner tiden før coronakrisen, så er eksporten i år næsten 3% højere.

En måneds eksportfald er bestemt ikke noget, som bør sætte nervøse trækninger i gang. Det går i bund og grund godt, og eksporttallene for 2021 er som helhed faktisk hamrende imponerende. Vi ligger på rekordhøje niveauer, og det er flot at konkludere så kort tid efter en krise, som tilmed stadig har fat i visse grene af økonomien. Som en lille åben økonomi med mange jobs tilknyttet eksporten, så er eksporten noget, der kan komme til at drive dansk vækst, når forbrugstoget begynder at dampe af. Udsigterne ser fornuftige ud i min optik.

Samlet beskæftiger den danske eksport omkring i omegnen 850.000 jobs, og eksporten udgør dermed en markant andel af den danske økonomi. Så når eksporten ændres, kan det mærkes i økonomien. Dansk eksport er traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt med et højt fokus på medicin og vindmøller, men eksporttallene gennem det seneste år viser med al tydelighed, at vi som eksportland langt fra er immune overfor nedgang i den økonomiske aktivitet. Eksporten viser lige nu imponerende takter, og det er i tillæg vores forventning, at eksporten vil få mere fart på i løbet af året som følge af stigende økonomisk aktivitet i vores sam­han­delslan­de. Genopretningen er solidt undervejs i vores sam­han­delslan­de, og det vil vi kunne mærke gennem eksporten over den kommende tid.

Splitter vi op mellem vare- og tje­ne­ste­eks­port, så ligger vareeksporten i årets første 7 måneder 12% højere end i 2020 og 9,5% højere end i 2021. Tje­ne­ste­eks­por­ten ligger 2% højere end i samme periode sidste år, men fortsat -7% lavere end i 2019, som står en tid før coronakrisen.

Vareeksporten har for længst lagt coronakrisen bag sig. Coronakrisen har været defineret ved en for­brugs­til­bø­je­lig­hed mod flere varer, som er mindre kon­tak­tin­ten­si­ve og derfor understøttende for dansk vareeksport. Hertil har Danmark også et stort fokus på medicin, som har oplevet mærkbar fremgang. Anderledes står det til i tje­ne­ste­eks­por­ten, som hænger sammen med frygt for smitte og nedlukninger, som i højere grad har været ramte tje­ne­ste­er­hver­ve­ne.

Relaterede artikler