Færre konkurser i juli

Der var 146 konkurser i juli blandt aktive virksomheder i Danmark

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 146 konkurser i juli blandt aktive virksomheder i Danmark, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er lavere end i juni, som bød på 162 konkurser. Aktive virksomheder er defineret ved virksomheder med ansatte eller med omsætning på mere end 1 mio. kr.

Siden coronakrisens start har konkurserne ligget meget lavt, og omfanget bliver ved med at falde. Med dagens tal har der i gennemsnit har været 175 konkurser om måneden i aktive virksomheder i 2021. Det er lavere end i 2020, som bød på det laveste antal af konkurser i fem år med 185 konkurser om måneden. Til sammenligning var der 200 konkurser om måneden i perioden 2010-2019.

Det virker paradoksalt, at så få drejer nøglen om i en tid, hvor mange virksomheder har været ekstremt klemte, men der ligger gode forklaringer bag. Hjælpepakker har uden tvivl bidraget til at holde liv i hårdt ramte virksomheder, og samtidig er coronakrisen i sin korte karakter også medvirkende til at holde konkurserne for døren. Krisen er kendetegnet ved meget dybe dyk i kortere perioder, og det kan medvirke til, at lyset for enden af coronatunnelen har lyst relativt tidligt op. Langt de fleste virksomheder drejer ikke nøglen om fra dag ét, men vil forsøge at klare skærene, og her spiller hjælpepakker og krisens varighed en stor rolle. Og lige nu præger genopretning og markant vækst i den samlede økonomi, som igen bliver mere selvbærende.

Vi forventer, at pilen for konkurserne vil pege op. Og selvom det kan lyde kynisk, så er det faktisk ikke entydigt negativt, hvis kon­kursom­fan­get skulle komme lidt op. Det er bidende nødvendigt, at vi vender tilbage til en mere normal situation og får dynamikken tilbage, som vil have den slagside, at antallet af konkurser vil blive løftet. Men så længe det ikke udvikler sig til en massiv konkursbølge, er det ikke entydigt negativt, og det forventer jeg bestemt heller ikke sker.

I juli mistede 788 arbejdet i takt med konkurserne. Det er højere end i de foregående måneder, men omfanget er stadig lavt. Med dages tal er det gennemsnitlige antal tabte jobs i 2021 på knap 700 om måneden. Til sammenligning var det godt 1.000 i 2020. I gennemsnit var tilsvarende tal i det foregående årti i 2010-2019 lige på den gode side af på 1.100 om måneden.

Spørger man virksomhederne, så vurderer de selv en lav risiko for at gå konkurs. I juli svarer blot 2% af virksomhederne inden bygge og anlæg, at de ser nogen eller stor risiko for at lade sig afvikle indenfor de kommende tre måneder som følge af coronakrisen. Endnu lavere er det hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, hvor 1% svarer det, mens det er helt nede på 0% i industrien og detailhandlen.

Relaterede artikler