Erhvervstilliden steg i december

Markedsnyt holder dig opdateret på dansk økonomi. Læs hvordan corona har påvirket erhvervstilliden, og om en stigning i erhvervstilliden i december 2020 »

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske erhvervstillid steg i december med 8,3 point til 96,5 mod 88,2 i november. En imponerende stigning i er­hverv­stil­li­den i en tid, hvor smitten steg og nye restriktioner indført. Humøret i de danske virksomheder viser en ekstremt stor mod­stands­dyg­tig­hed i en svær tid. Tiden er lige nu hård, men der er lys for enden af tunnelen, hvilket vaccinerne i høj grad er med til at hjælpe på vej. En stor del af stigningen i er­hverv­stil­li­den i december kommer da også på baggrund af for­vent­nin­ger­ne, fremfor den nuværende produktion.

Dagens tal bidrager til optimisme, selvom de er forældede, og vi må forlade os på, at er­hverv­stil­li­den igen kan pege ned. Dagens tal er indsamlet i perioden fra slutningen af november og frem til den 21. december, så en stor del af svarene er fra før, re­strik­tio­ner­ne inden jul blev indført. Vi forventer derfor er fald i januartilliden med den øgede smitte og mærkbare løft i re­strik­tio­ner­ne, samtidig med usikkerheden har taget et skridt op. Hertil er vi gået ind i det nye år med en forlængelse af re­strik­tio­ner­ne og dernæst en mindre skærpelse med gårsdagens pressemøde.

Selvom vi forudser et nyt fald i er­hverv­stil­li­den, så frygter vi på ingen måde, at vi rammer niveauet fra foråret, hvor den faldt til omkring 50. Der var dengang tale om det største fald i statistikkens 30-årige historie. Situationen er en helt anden i dag, hvor virksomhederne er bedre i stand til at håndtere den delvise nedlukning. Det betyder ikke, at det ikke gør ondt på erhvervslivet, men situationen er i dag en anden med en lidt større tryghed i en ellers utryg tid.

Stigningen  i er­hverv­stil­li­den er bredt funderet over erhvervene og stiger i samtlige. Dog hænger ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne stadig i bremsen. Selvom tilliden steg i december, så ligger don fortsat markant under niveauet fra før krisen. Omvendt står det til i industrien, detailhandlen og i bygge- og an­lægs­virk­som­he­der­ne, hvor tilliden i dag er højere eller tæt på niveauet fra før krisen.

Relaterede artikler