Erhvervstilliden holder højt niveau – højeste i 34 måneder

Den høje erhvervstillid går hånd i hånd med genåbningen.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Ny politisk aftale skal sparke gang i privatforbruget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske erhvervstillid stiger til 111,8 i juni fra 110,8 i maj. Det banker er­hverv­stil­li­den op i det højeste niveau siden august 2018. På trods af et mindre fald i er­hverv­stil­li­den fra april til maj, så befinder vi os fortsat på et højt niveau.

Den høje erhvervstillid går hånd i hånd med genåbningen, og stiger for fjerde måned i streg til det højeste niveau i 34 måneder. Humøret er med andre ord i top hos de danske virksomheder, hvilket afspejler, at vi med genåbningen af samfundet og vac­ci­neud­rul­nin­gen er på vej tilbage mod mere normale tider.

Det er særligt i detailhandelen, at vi ser den største fremgang i humøret fra maj til juni, mens ser­vi­ce­er­hver­ve­ne og industrien er uændret.

Mangel på arbejdskraft tiltager

Det høje humør i virksomheder kombineret med danskernes forbrugslyst betyder også, at flere og flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, hvilket også afspejles i morgenens tal. Heri fremgår det, at 37% af bygge- og an­lægs­virk­som­he­der­ne oplever mangel på arbejdskraft, hvor det var 34% i maj og 25% i april. Det betyder, at niveauet for bygge- og an­lægs­virk­som­he­der­ne nu rammer lidt over det niveau, som vi var vidne til i 2017 og 2018, men hvor vi fortsat er et langt stykke fra tiden op til finanskrisen.

Med mangel på arbejdskraft i byggeriet bliver det sværere at få fat i en håndværker, hvilket vi også har fået et fingerpeg om i starten af juni i år, da vi spurgte danskerne i en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se* i samarbejde med Voxmeter. Her svarede 44% af danskerne, at de inden for de sidste år har haft behov for en håndværker. Af dem, som har haft behov for en håndværker det seneste år, svarer 27%, at de oplevede, at håndværkeren ikke havde tid, mens 20% svarer, at de oplevede, at projektet blev dyrere end ventet. En mindre del oplevede også, at opgaven blev forsinket undervejs eller tog længere tid at få udført.

Det er ikke kun i byggeriet, at der opleves mangel på arbejdskraft, da også ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne har samme oplevelse. Her melder 24% af ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne om mangel på arbejdskraft, hvor tallet var 19% i maj. Den tiltagende mangel på arbejdskraft skal ses i lyset af en markant ketchupeffekt i forbindelse med genåbningen af restauranter og caféer kombineret med, at potentielle medarbejdere også er attraktiv arbejdskraft som podere og lignende i forbindelse med cor­o­na­pan­de­mi­en.

* Spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­sen er foretaget af Voxmeter for Arbejdernes Landsbank. Den baserer sig på interview med 1.017 respondenter og er repræsentativ for den danske befolkning over 18 år. Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. maj – 4. juni som en webbaseret undersøgelse ved brug af Voxmeters CAWI-system.

Relaterede artikler