Eksporten steg i september

Eksporten har haft et fremragende 2021.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien har højere forventninger til næste års investeringer

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer og tjenester steg med 4,6% i september, når der tages højde for sæson. Bag stigningen i september ligger en stigning i vareeksporten på 3,9%, mens tje­ne­ste­eks­por­ten steg med imponerende 5,7%.

Eksporten har haft et fremragende 2021, og det slår dagens tal fast med syvtommersøm. Ser vi på årets første ni måneder, så har eksporten aldrig tidligere ligget så højt. En voldsomt imponerende bedrift. Tidligere på året brød vareeksporten gennem loftet, og det er en lettelse at se vareeksporten stige igen efter tre måneders fald henover som­mer­må­ne­der­ne. Tiden med pæne stigninger er tilmed nu også kommet til tje­ne­ste­eks­por­ten, som på det seneste har peget kraftigt op. Eksporten har musklerne og for­ud­sæt­nin­ger­ne til at bære en pæn del af væksten i dansk økonomi over det kommende år i takt med genopretning og øget økonomisk aktivitet i vores sam­han­delslan­de.

Sammenligner vi de første ni måneder af 2021 med de samme måneder i 2020, så har eksporten været næsten 10% højere i år. Sammenlignet før coronakrisen har eksporten i år været knap 3% højere end i 2019.

Særligt vareeksporten trækker læsset for den rekordhøje eksport. Således var vareeksporten i årets første ni måneder 11% højere end i 2020. Og i forhold til 2019, så har vareeksporten været 7% højere i år. Lidt anderledes ser det ud med tje­ne­ste­eks­por­ten, som i år har været 7% højere end i 2020. Og sammenlignet med før corona, så har tje­ne­ste­eks­por­ten omvendt været 3% lavere end i 2019.

Eksporten udgør en stor del af den danske økonomi og beskæftiger næsten 900.000 jobs. Ændringer i den globale økonomi, som vi har set det under coronakrisen, kan derfor også mærkes gennem eksporten og i dansk økonomi. Dansk eksport er traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt med stort fokus på medicin og vindmøller, men de seneste års eksport viser samtidig med al tydelighed, at vi langt fra er afskærmede overfor ændringer i den globale økonomi.

Relaterede artikler