Eksporten steg 3,3% i november - trukket af stigning i både varer og tjenester

Tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten steg med 3,3% i november. Læs mere og hold dig opdateret på dansk økonomi i Markedsnyt »

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer og tjenester steg med 3,3%, når man tager højde for sæson. Bag stigningen ligger der komplet enige stigninger i varer og tjenester på begge med 3,3%. Set over de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder ligger eksporten af varer 2,9% højere, mens eksporten af tjenester ligger 6,3% højere. Danmarks Statistik har i dag offentliggjort eksporten på en ny og mere detaljeret måde, som giver et dybere indblik i eksport- og im­port­ud­vik­lin­gen.

Det er gået i den helt rigtige retning for den danske eksport, men vi er stadig et godt stykke fra niveauet op til, at krisen for alvor begyndte at kradse i den danske eksport. Der er ingen tvivl om, at 2020 bliver et hårdt eksportår. Det gælder både varer og tjenester, om end tjenester trækker det største læs i faldet. Sammenligner vi årets første 11 måneder i forhold til samme periode året før, så ligger eksporten samlet set -9,0% lavere. Heraf står tje­ne­ste­eks­por­ten for de -6,5%, mens vareeksporten står for -2,5%. Hertil er den nuværende situation forværret igen med den øgede smitte og forhøjet re­strik­tions­ni­veau.

Det er en stor glæde at se den fremgang i eksporten, som vi er vidne til, men glæden forstummer en smule, når vi nu igen ser et mere klemt eksportmarked. Vinterens smitte og det øgede re­strik­tions­ni­veau betyder et nyt fald i den globale økonomi, som også vil bide på eksporten. Dog er udsigterne for fremtiden en hel del mere positive end den aktuelle situation. Så selvom vi i øjeblikket står med et dobbeltdyk i økonomien mange steder, så er dykket langt fra forårets kollaps, og samtidig vil vac­ci­neud­rul­nin­gen få coronakrisen til at løsne grebet om vores eks­port­mar­ke­der senere på året.

Eksporten bliver en af hovedpinerne for dansk økonomi og i forbindelse med genopretningen. Dansk eksport er traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt, men er dog ikke immun overfor en nedgang i den økonomiske aktivitet. Det er vores forventning, at eksporten vil få mere fart på i løbet af året, og igennem 2022, som følge af stigende økonomisk aktivitet i vores sam­han­delslan­de.

Relaterede artikler