Eksporten kom fornuftigt fra start i 2021

Eksporten af varer og tjenester steg med 1,0% i januar

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Rekordvækst i 3. kvartal justeres yderligere i vejret

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer og tjenester steg med 1,0% i januar, når man tager højde for sæson. Bag stigningen ligger der en stigning i vareeksporten på 3,5%, mens tje­ne­ste­eks­por­ten faldt med 3,0%.

Det er glædeligt igen at se positive toner fra eksporten fra årets start. Der er dog ingen roser uden torne, da det alene er vareeksporten, som driver stigningen, mens tje­ne­ste­eks­por­ten omvendt falder. Og netop tje­ne­ste­eks­por­ten er den, som er faldet mest under coronakrisen, hvilket januar ikke ligefrem hjælper på.

Sidste år var i sin helhed håbløs for eksporten, men en del af det tabte er imidlertid indhentet igen efter store eksporthug i begyndelsen af krisen. December sluttede 2020 grimt af med nyt fald, og derfor er det godt at se eksporten igen pege op. Der er samtidig gode udsigter i vente med bedre forudsætninger for den globale økonomi. Hertil har den seneste hårdere smit­te­si­tu­a­tion ikke bidt lige så alvorligt på den globale økonomi og i tillæg på den danske eksport, som vi så det sidste forår. Det er generelt kendetegnet ved hele vin­ter­si­tu­a­tio­nen på den nordlige halvkugle, at det bider langtfra lige så hårdt som for et år siden.

Tje­ne­ste­eks­por­ten var i januar 12,1% lavere sammenlignet med januar sidste år, som tegner en tid inden coronakrisen for alvor brød ud. For vareeksporten lå eksporten 8% lavere sammenlignet med januar sidste år.

Udsigterne for den globale økonomi er forbedret på det seneste, og det giver også bedre forudsætninger for den danske eksport. Tidligere på ugen kom OECD med deres prognose, som bød på en væsentlig opjustering til væksten i 2021 og 2022. Malurten er dog, at den europæiske økonomi skiller sig negativt ud på et globalt plan, selvom den europæiske økonomi også var udsat en marginal opjustering. Der er således udsigt til, at eurozonen bliver hægtet af den øvrige del af verden i forbindelse med coronakrisen. OECD forventer vækst i BNP i eurozonen på 3,9% i år efterfulgt af 3,8% til næst år. Det kommer efter et slag i 2020 på -6,8%. For USA ser OECD i år vækst på 6,5% og i 2022 på 4,0% efter sidste års relativt set mildere fald på -3,5%.

Trods de bedre udsigter, så forventer vi, at eksporten bliver en af hovedpinerne for dansk økonomi. Dansk eksport er traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt med højt fokus på medicin og vindmøller, men er dog ikke immun overfor en nedgang i den økonomiske aktivitet. Det er vores forventning, at eksporten vil få mere fart på i løbet af året som følge af stigende økonomisk aktivitet i vores sam­han­delslan­de.

Relaterede artikler