Detailsalget stiger efter tre måneders fald

Detailsalget ligger dermed fortsat et godt stykke over niveauet fra før krisen.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Manglende inflation luner i budgettet hos familierne

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 1,7% i oktober, når man korrigerer for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Det betyder, at detailsalget igen peger opad efter en tre måneders periode med fald.

Tager vi et lidt længere perspektiv på tallene, så kommer stigningen ovenpå tre måneder, hvor detailsalget er faldt tilbage ovenpå et kolossalt boom i detailsalget i foråret. I oktober er detailsalget på trods af stigningen således ca. 5% lavere end i marts, som står som måneden, hvor detailsalget toppede. På trods af det lavere niveau, så befinder detailsalget sig stadig på et højt niveau, og er i oktober næsten 9% højere end før vi gik ind i krisen.

Detailsalget stiger igen i oktober efter tre måneder med fald, hvilket er glædeligt. Hvis vi ser i et længere perspektiv, så har detailsalget dog tabt lidt af flyvehøjden fra foråret. Det betyder dog ikke, at detailsalget ligger i dvale, da detailsalget ligger et godt stykke over niveauet fra før krisen. Der bliver altså fortsat langet mange varer over disken rundt omkring i butikkerne, hvor danskerne viser sig både købelystne og købestærke.

Detailsalget fortæller dog kun noget af sandheden om det samlede privatforbrug herhjemme, da ser­vi­ce­for­bru­get ikke indgår i tallet. Ser­vi­ce­for­bru­get har haltet gevaldigt efter i forbindelse med krisen, da de har været hårdere ramt af både restriktioner og smittefrygt. Genåbningen har dog hjulpet på dette, og gradvist drejer forbruget fra varer over mod serviceforbrug, som fx re­stau­rant­be­søg.

Pri­vat­for­bru­get er den helt store motor for væksten herhjemme, hvilket bekræftes af dagens tal. Vi forventer, at pri­vat­for­bru­get fortsat vil bidrage positivt til væksten herhjemme, om end udviklingen vil flade mere ud i løbet af næste år. At danskerne er købestærke, understreges af, at vi har mere end 1 billion kr. stående på helt almindelige bankkonti, vi har en rekordhøj beskæftigelse og ledigheden er trykket i bund. Det øgede smittetal og eventuelle restriktioner ligger dog som en dyne af usikkerhed henover pri­vat­for­bru­get, og kan lægge en dæmper på forbrugslysten, såfremt det sker.

Relaterede artikler