Detailsalget fortsætter sin imponerende højde

Danskerne er ikke alene købestærke, men også ekstremt købelystne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Dyre cigaretter trækker priserne op, mens billig benzin trækker ned

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med yderst marginale 0,1% i juli, når der korrigeres for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Det er så godt som uændret i forhold til juni, og ho­ved­kon­klu­sio­nen ud fra de nyeste tal er, at detailsalget fortsætter de meget imponerende takter, som tiden under coronakrisen generelt har budt på.

Det er vildt imponerende, og danskernes skyhøje forbrugslyst fortsætter med at give brandvarme kasseapparater i detailhandlen. Det her viser kort og godt, at danskerne ikke alene er købestærke, men altså også ekstremt købelystne. Jeg er stensikker på, at vi tydeligt kommer til at se danskernes store forbrugslyst reflekteret i de store samlede tal for den økonomiske udvikling i Danmark. Vi er med stor fart på vej ud af coronakrisen.

Det er egentlig be­mær­kel­ses­vær­digt, at vi endnu ikke har et større forbrugsskifte væk fra detailhandlen for at rette energien og pengepungen mod det forbrug, som har været i sænk under store dele af krisen såsom re­stau­rant­be­sø­ge­ne. Der er absolut ingen tvivl om, at re­stau­rant­for­bru­get er mærkbart forøget, men det har altså ikke for alvor været på bekostning af detailhandlen, hvilket dagens tal med al tydelighed fortæller. Så danskerne spiser både den ene og anden hånd til at stille deres forbrugssult.

Detailhandlen er under normale omstændigheder en ganske fornuftig retningspil for forbruget herhjemme i Danmark. Styrken har dog været udfordret under coronakrisen. Det skyldes, at krisen har været meget to-delt i sin karakter, hvor vareforbruget og detailhandlen har været mildere ramt, mens ser­vi­ce­for­bru­get omvendt har stået for skud. Derfor har det høje detailsalg gennem coronakrisen kun fortalt en halv historie om danskernes forbrug.

I juli steg salget indenfor tøj og be­klæd­nings­gen­stan­de med 1,4%. Det er her, hvor de største fald og efterfølgende stigninger har fundet sted undervejs i coronakrisen. Vi skal dog have med i ligningen, at detailsalget ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider. I juli faldt andre forbrugsvarer med marginale 0,75%, mens fødevarer og andre dagligvarer steg med 0,3%.

Relaterede artikler