Detailsalget falder for tredje måned i træk - men fortsat knap 10% højere end før krisen

Niveauet for detailsalget er stadig højt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med meget beskedne 0,4% i august, når der korrigeres for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Detailsalget falder dermed for tredje måned i træk og ligger knap 6% lavere end i rekordmåneden marts tidligere i år.

Til trods for den seneste tids fald i detailhandlen, så er niveauet dg stadigvæk imponerende højt. Omsætningen i detailhandlen i august er næsten 10% højere sammenlignet med tiden før coronakrisen. Coronakrisen har generelt været kendetegnet ved, at vi har brugt mange penge i detailhandlen på varekøb. En detailhandel som har i mindre omfang har været præget af nedlukninger og generelt er mindre kon­tak­tin­ten­siv i forhold til smittefrygt sammenlignet med tje­ne­ste­for­bru­get, herunder restauranter og hoteller, som i højere grad har været præget af nedlukning, større men­ne­ske­kon­takt og smittefrygt.

Der kører fortsat imponerende mange varer gennem kas­se­ap­pa­ra­ter­ne i de­tail­bu­tik­ker­ne. Det er en intens købelyst, som danskerne stadig viser, og vi ved, at danskerne samtidig er købestærke med mange penge hobet op på bankkontoen og rekordmange i beskæftigelse.

Forbruget i detailhandlen er fortsat meget højt, og butikkerne står ikke ligefrem gabende tomme. Men træerne vokser heller ikke ind i himlen, og de seneste måneders fald stod nærmest skrevet på væggen. Danskernes forbrug skifter gradvist karakter over mod tjenester igen i takt med nor­ma­li­se­rin­gen ovenpå coronakrisen, men faldet i detailhandlen har endnu kun været ganske moderat. Jeg er fuldt ud overbevist om, at det samlede privatforbrug stadig vil præstere flotte tal og være dominerende i væksten i dansk økonomi. 

I august steg salget indenfor tøj og be­klæd­nings­gen­stan­de med knap 3%. Det er her, hvor de største fald og efterfølgende stigninger har fundet sted undervejs i coronakrisen. Vi skal dog have med i ligningen, at detailsalget ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider. I august faldt andre forbrugsvarer med 1,8%. Fødevarer og andre dagligvarer steg med 0,5% og har med længder været den mest stabile del af detailhandlen under krisen, hvilket ikke er overraskende.

Relaterede artikler