Danskernes lønsum stiger med rekordfart

Det hænger sammen med, at beskæftigelsen er banket op i nye rekorder.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Vi arbejdede 10 mio. færre timer i 1. kvartal

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede lønsum steg med 3,1% i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal. Det er den højeste stigningstakt i statistikkens historie, som går tilbage til 2008. Også i 2. kvartal var farten høj med en stigning på 3,0%, og ser vi over det seneste år er lønsummen steget med 8,7%. Lønsummen stiger i både det private og det offentlige. I det private steg lønsummen med 3,6% i 3. kvartal og i det offentlige 1,9%.

Den samlede løn stiger med rekordfart i 3. kvartal. Det hænger sammen med, at beskæftigelsen er banket op i nye rekorder, hvor dansk økonomi er buldret ud af krisen. Det er medvirkende til, at de danske forbrugere står hammerstærkt og er en af de helt store motorer i dansk økonomis vej ud af coronakrisen. Det synes dagens tal blot at stadfæste.

Vi har også fået tal for arbejdstiden, som viser, at vi i 3. kvartal arbejdede 996 mio. timer. Det er godt nok omkring 4 mio. færre timer end i 2. kvartal, hvilket svarer til et marginalt fald på 0,4%. Arbejdstiden ligger dog på et meget højt niveau på trods af det lille fald. Og hertil skyldes faldet helt og alene arbejdstiden i det offentlige, som faldt med 3,1%. Det kan hænge sammen med det mindre omfang af pandemien i 3. kvartal, hvor test­ka­pa­ci­te­ten med videre blev skaleret voldsomt ned i takt med, at smittetallene dalede. Omvendt steg arbejdstiden i det private med 0,5%, hvilket bærer præg af en underliggende økonomi i fortsat fremgang. Og tager vi desuden et lidt bredere perspektiv og ser i forhold til for et år siden, så er arbejdstiden steget med 27 mio. timer svarende til 2,8%.

Vi forventer, at pilen peger op for både arbejdstid og lønsum, når vi ser fremad i den kommende tid. Siden kvartalets afslutning har både beskæftigelse og ledighed fortsat de samme positive takter, som har kendetegnet det meste af året. Pandemien er efterfølgende blusset op igen, og test­ka­pa­ci­te­ten er forøget, og det vil præge tallene i opadgående retning, når vi får tal for 4. kvartal. Derudover har antallet af jobopslag sat ny rekord i november, hvor der blev slået næsten 36.000 nye stillinger op.

Relaterede artikler