Danskernes formue har vind i sejlene og sætter rekord.

Både bolig, pension og frie midler vokser.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Forbrugertilliden dykker til det laveste siden 2012

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes nettoformuer steg med 6,7 pct. fra 2019 til 2020. Stigningen betyder, at hver familie nu i gennemsnit har en nettoformue på 2.251.380 kr. ved udgangen af 2020 mod 2.111.053 kr. ved udgangen af 2019. Statistikken opgøres én gang årligt og er opdateret til og med 2020. Danskernes formue består af pensions- og boligformue samt øvrig opsparing som fx bankindlån eller værdipapirer. Fra formuen er så fratrukket gældsposter.

Danskernes nettoformue har kraftig pil op i 2020 med 6,7%. Indledningen på sidste år var ellers blodrød og tumultarisk med pandemiens ankomst, og der var ikke meget der tydede på, at året skulle ende med fremgang på formuerne. Men efter de kraftige hug vendte mundvigene igen opad. Boligpriserne steg, de finansielle markeder indhentede det tabte og mere til og danskerne fik udbetalt den første omgang af de indefrosne feriepenge. Det bidrog samlet set til, at danskernes formue fik endnu et år med fremgang.

Ser vi på hvordan nettoformuen er sammensat, så kan vi se, at pen­sions­for­mu­en udgør den største andel med 46%. Herefter følger boligformuen, som udgør 33%. Den sidste andel udgøres af fx bankindlån eller værdipapirer og står for 21%. Tager vi et kig på de tre formuegrupper i formueskamlen, så er fremgangen bredt funderet på alle tre ben, dog med frie midler (fx bankindlån) i førertrøjen med en stigning på 68.000 kr. svarende til 16,7% fra 2019 til 2020. Herefter følger pen­sions­for­mu­en, som stiger med 51.000 kr. (5,1%) og boligformuen der stiger med 22.000 kr. (3,1%).

Den gennemsnitlige formue dækker også over store geografiske forskelle. Familiernes nettoformue er i gennemsnit størst i Rudersdal Kommune med 7,1 mio. kr., mens den gennemsnitligt er lavest i Ishøj Kommune, hvor nettoformuen lyder på 1,5 mio. kr.

Tallene for danskernes formuer dækker kun til og med 2020. Spejder vi ind i 2021, forventer vi, at formuerne fortsætter fremgangen, og fundamentet for en ny formuerekord er derfor lagt. Ak­tie­mar­ke­der­ne har for året som helhed leveret solide plusser, om end den seneste tid har budt på lidt mere udfordrede markeder. Boligpriserne har haft yderligere pil op, mens kreditvæksten er stort set ikke eksisterende, hvilket hiver boligformuen opad. Derudover har danskernes bankindlån også haft pil op, hvor anden omgang af de indefrosne feriepenge kom i foråret.

Relaterede artikler