Danskernes bankkonti bugner fortsat

Danskerne havde 1.041 mia. kr. som indlån i bankerne i maj.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Den lave inflation fortsætter – og det sparer danskerne penge!

Nye tal fra Nationalbanken viser, at danskerne havde 1.041 mia. kr. som indlån i bankerne i maj. Indlånet faldt godt nok med 10 mia. kr. i maj i forhold til april, men maj står stadig for det næsthøjeste indlån nogensinde registreret - kun overvåget af april. På tre måneder er indlånet steget med 24 mia. kr., og i forhold til for et år siden er indlånet vokset med 38 mia. kr.

Med genåbningen har der været flere for­brugs­mu­lig­he­der for danskerne, og det trækker af indlånet, men faldet er faktisk kun ganske begrænset. Den ene måneds mindre fald bryder slet ikke med, at danskerne er yderst velpolstrede med et rekordhøjt niveau i indestående i bankerne. Manglende for­brugs­mu­lig­he­der i forbindelse med store dele af coronakrisen kombineret med gentagne saltvand­s­ind­sprøjt­nin­ger fra feriepengene har været med til at give indlånet vinger. Oven i det kommer et buldrende boligmarked, som vi ved, også påvirker indlånet i opadgående retning. Der er derfor også potentiale for, at indlånet ikke har set toppen endnu. Ser vi fremad, forventer vi fortsat et stigende indlån, men at stig­nings­tak­ten vil drosle ned. 

Et bankin­de­stå­en­de i fortsatte rekordhøjder giver en styrket tro på, at forbrugerne kommer til at bære dansk økonomi gennem den næste del af krisen. Det er ikke fordi, at forbrugerne går ud og tømmer kontoen i morgen, men den her type opsparing har en kortere vej til forbrug sammenlignet med bolig- eller pen­sions­op­spa­ring, som i øvrigt også slår rekorder. Jeg er på alle måder overbevist om, at vi kommer til at se højt forbrug over en længere periode, som ikke alene viser sig at være klemt sammen alene omkring den første del af genåbningen.

Vi forventer, at pri­vat­for­bru­get bliver vækstmotoren i dansk økonomi over den kommende tid. Forbrugerne står stærkt med en ophobet forbrugssult og et stærkt økonomisk udgangspunkt, som blot stadfæstes med dagens indlånstal. Genåbningen er forløbet over al forventning, og samtidig er vac­ci­neud­rul­nin­gen kommet fornuftigt undervejs. Vi ser dansk økonomi vokse med 2,8% i år efterfulgt af 3,5% til næste år, som i det tilfælde vil være den stærkeste vækst siden 2006.

Med dagens tal svarer det til, at hver voksne dansker i gennemsnit har 224.000 kr. stående på bankbogen. Der kan dog være gode grunde til, hvis man ikke kan genkende sig selv i det tal. Indlånet er langt fra lige fordelt, og en lille gruppe sidder på en stor del af pengene. En typisk dansker har derimod nærmere 50.000 kr. stående på kontoen.

Relaterede artikler