Danskernes bankindlån bugner – har 1.023 mia. kr. stående

Danskerne fremstår velpolstrede.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Danskernes bankindlån bugner – har 1.023 mia. kr. stående

Friske tal fra Nationalbanken viser, at danskerne har mere end 1 billion kr. stående på helt almindelige bankkonti ved udgangen af september – helt nøjagtig 1.023 mia. kr. Det er et fald på 4,0 mia. kr. i forhold til august. Dermed er bankindlånet i september, som i august, tilbage på niveauet inden udbetalingen af anden omgang af de indefrosne feriepenge og overskydende skat tilbage i april. Det er dog stadig et højt niveau for bankindlånet. Ser vi på udviklingen i forhold til samme måned sidste år, så er bankindlånet steget med 23,9 mia. kr.

De danske husholdninger er kommet stærkt ud af Coronakrisen og har fortsat mere end 1 billion kr. stående på bankkontiene. Baggrunden har flere facetter og skyldes blandt andet udbetaling af de to runder indefrosne feriepenge, begrænsede for­brugs­mu­lig­he­der under krisen, rekordmange i arbejde, og at hus­hold­nin­ger­ne generelt oplever, at lønningsposen bliver større. Hertil er boligpriserne også steget betragteligt, hvilket også har en ikke uvæsentlig betydning.

Med dagens tal fremstår de danske forbrugere fortsat velpolstrede trods en allerede kraftig stigning i forbruget. Det understøtter vores forventning om et fortsat højt privatforbrug i resten af året og den helt store vækstmotor i dansk økonomi. Vi ser dog en mere flad udvikling i pri­vat­for­bru­get i 2022, omend på et højt niveau.

Der er ikke noget som for alvor tyder på, at danskernes bankindlån skal falde voldsomt tilbage lige foreløbig, selvom vi måske kan komme til at se flere mindre dyk i resten af året, i takt med at danskerne fortsat viser deres stigende forbrugslystne. Når vi ikke forventer et større nedadgående pres på hus­hold­nin­ger­nes bankindlån, skal det ses i lyset af, at det går rigtigt godt i dansk økonomi, ikke mindst den stigende beskæftigelse, samt at boligpriserne fortsat peger op. Vi forventer dog, at det opadgående pres på bankindlånet vil ske i et lavere tempo end under krisen, da danskerne jo også har vist, at de er forbrugslystne, og det forventer vi vil fortsætte i den kommende tid.

Relaterede artikler