Danskerne står klar til at bruge penge på forlystelser og restauranter - ophævelse af restriktioner bliver startskuddet

Der er en mærkbar ketchupeffekt i vente

Rentetilpasningsauktion i gang: F3-lånerne får lavere rente

Sammenfatning

Danskerne tripper for at komme ud og bruge flere penge på forlystelser og restauranter. Der er en mærkbar ketchupeffekt i vente. Det viser en rundspørge, som Voxmeter har foretaget for Arbejdernes Landsbank.

Størstedelen af danskerne har tænkt sig at skrue op for forbruget, når coronaen slipper grebet om samfundet. Samtidig påtænker næsten halvdelen af dem, som øger forbruget, at skrue overnormalt op for en periode. Der vil dog primært være tale om en ketchupeffekt, som vil til­freds­stil­les efter en periode, og altså ikke et vedvarende løft i forbruget.

De fleste svarer, at ophævelse af re­strik­tio­ner­ne bliver startskuddet til at bruge flere penge igen.

Analyse

Størstedelen af danskerne er klar til at skrue op for forbruget, når coronaen for alvor slipper grebet omkring samfundet. Særligt oplevelser, som for­ly­stel­ses­par­ker og biografer, samt re­stau­ra­tions­bran­chen kan se ind i en tid, hvor omsætningen vil få vinger.

Af de adspurgte svarer 56%, at de er helt eller delvist enige i, at deres forbrug på oplevelser vil stige, mens 65% svarer, at forbruget på restauranter og caféer vil stige. Alene 16% og 12% er uenige i, at de kommer til at bruge flere penge.

Af dem, som har tænkt sig at skrue op for forbruget, svarer 44%, at de vil skrue så meget op for oplevelserne, at det overstiger deres normale forbrug i forhold til inden krisen. Ser vi på re­stau­rant­be­sø­ge­ne, så vil 40% øge forbruget til mere end det normale førkrise-forbrug.

Undersøgelsen levner ikke megen tvivl om, at det bliver ophævelse af re­strik­tio­ner­ne, som bliver startskuddet for et løft i forbruget. Af dem, som vil bruge flere penge på henholdsvis oplevelser og re­stau­rant­be­søg, er det med længder ophævelse af re­strik­tio­ner­ne, som scorer højest for, hvad der skal ske, før de vil bruge flere penge. Ophævelse af restriktioner svarer henholdsvis 53% og 62%. Næsthøjest er, at man bliver vaccineret, som omkring hver fjerde svarer.

Rejsebranchen må derimod vente lidt endnu og har ikke samme ketchupeffekt i sigte. Her er blot 40% enige i, at de vil sætte rejselysten op, når der igen er muligheder. Af dem, som har tænkt sig at bruge flere penge, er det også færre end på de øvrige adspurgte for­brugs­mu­lig­he­der, som vil skrue overnormalt op for forbruget. Hele 32% er desuden ligefrem uenige i, at de kommer til at bruge flere penge på at rejse.

Det er desuden interessant, at mere end halvdelen af danskerne ser restriktioner i et eller andet omfang som minimum indtil udgangen af 2021, og mange ser dem også fortsætte ind i 2022.

Selvom restriktioner i øjeblikket er den største hindring for, at man ikke skruer op for forbruget, så er det ikke ensbetydende med, at man bør åbne op og give fuldt los. Risikoen er, at man må lukke ned igen med eskalerende smitte, og det vil få det økonomiske tilbageslag til at gå fra slemt til værre. Det er med andre ord en berømt balance mellem at kunne åbne så meget op som muligt uden at skulle lukke ned igen. + Mere end halvdelen af danskerne ser restriktioner som minimum året ud.

Hele analysen kan læses her

Analysen er bragt på TV2's hjemmeside 22. marts

Relaterede artikler