Danskerne fremstår velpolstrerede med bankindlån på over 1 billion kr. i november

Indlånet er dog dalet en anelse siden forårets top.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
1 pct. lånet holder stand over 99, mens opsigelsesfristen rykker tættere på

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at danskernes indestående på helt almindelige bankkonti stadig overstiger 1 billion kr.  ved udgangen af november – helt præcist 1.027 mia. kr. Det er et lille fald på 1,5 mia. kr. i forhold til oktober. Det samlede bankindlån er dermed højt og er hele 61,4 mia. kr. højere end ved begyndelsen af coronakrisen.

Danskerne fremstår fortsat yderst velpolstrede med over 1 billion kr. stående på bankkontiene. Indlånet er dalet en anelse siden forårets top, der var præget af begrænsede for­brugs­mu­lig­he­der og den anden runde af feriepenge. Siden har der i efteråret været godt gang i pri­vat­for­bru­get. Og danskerne har råd til det. Ved indgang til vinteren står danskerne økonomisk set rigtigt stærkt, hvor rekord mange er kommet i arbejde og mange har oplevet, at lønningsposen er blevet større. Dertil har de stigende boligpriser gennem 2021 også haft en ikke uvæsentlig betydning.

Tager vi et blik på bankindlånet i forhold til antallet af danskere over 18 år, har danskerne i gennemsnit knap 218.000 kr. stående på helt almindelige bankkonti i november. Det er lidt under 11.000 kr. mere end før coronakrisen startede. I den forbindelse er det vigtigt at holde for øje, at bankindlånet er ulige fordelt blandt danskerne. Derfor vil mange danskere ikke helt kunne genkende sig selv i det tal. Det er et fåtal af danskerne, som er med til at bringe niveauet for det samlede bankindlån så højt op, men det ændrer ikke ved, at flertallet af danskerne er med til at angive udviklingen i bankindlånet, når flertallet fx på samme tidspunkt får udbetalt de indefrosne feriepenge eller samtidigt ændre for­brugs­møn­ster pga. stigende coronasmitte og -restriktioner i samfundet.

 

Der er ikke noget som tyder på, at danskernes bankindlån skal falde voldsomt tilbage lige foreløbig, selvom vi måske kan komme til at se et mindre dyk også i årets sidste måned, i takt med at danskerne viser deres høje forbrugslyst. Tværtimod, er der med den nye smitsomme coronavariant, Omikron, igen meget som tyder på, at danskerne vil begynde at holde lidt på pengene og bankindlånene kan stige.

Det er samlet set vores forventning, at danskerne vil bruge af deres indestående på bankkontiene. Vi forventer, at pri­vat­for­bru­get vil fortsætte med at stige i resten af året og bidrage positivt til væksten i dansk økonomi. Ind i 2022 ser vi dog en mere flad udvikling i pri­vat­for­bru­get, dog fortsat på et pænt niveau.

Relaterede artikler