Danske forbrugerpriser stiger med højeste hastighed i 8 år

Inflationen er drevet af højere priser på tobak og benzin.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det på papiret bliver dyrere at købe og forbruge i Danmark. I juni var for­bru­ger­pri­ser­ne herhjemme således 1,7% højere sammenlignet med samme måned året før. Det er det samme som maj, og inflation har de seneste måneder været på sit højeste siden slutningen af 2012.

Vi skal ikke skrue tiden længere tilbage end til årsskiftet for at finde en inflation, som lød på blot 0,5%. Det er dog værd at nævne, at tallene som følge af coronakrisen er en anelse mere usikre end normalt, da der fortsat samles lidt færre observationer i forbindelse med udarbejdelsen af indekset. Det ændrer dog ikke på den mærkbare stigning i inflationen.

De seneste tal for for­bru­ger­pri­ser­ne giver et klart billede af, at det er blevet lidt dyrere at være dansker. Men det er ikke nødvendigvis helt den oplevede virkelighed hos forbrugerne, da det selvsagt kommer an på, hvordan det individuelle forbrug er skruet endeligt sammen. En ikke uvæsentlig del af den højere inflation er nemlig drevet af højere tobak- og benzinpriser. Så ryger man ikke, og har man ikke bil, så har man i højere grad været skærmet for en del af den prisstigning, som der har været set over det seneste år. Det er samtidig væsentligt, at den aktuelle inflation fortsat er meget lav historisk set trods den seneste stigning.

Den tiltagende inflation er ikke alene et dansk fænomen. Inflationen er også opadgående udenfor landets grænser, og det vil smitte af på de danske priser også. Blandt andet er genopretningen ovenpå coronakrisen medvirkende til at skabe flaskehalse og ka­pa­ci­tets­ud­for­drin­ger, hvilket er med til løfte prisniveauerne. Vi forventer, at inflationen vil stabilisere sig på et generelt højere niveau sammenlignet med inden krisen, om end vi langt fra taler om eksplosion i priserne.

For en typisk børnefamilie betyder den aktuelle inflation, at familien i dag skal bruge 7.900 kr. mere for at købe de samme varer og tjenester i forhold til for et år siden. Det er dog værd at nævne, at der er tale om en gennemsnitlig familie, og eftersom en del af for­bru­ger­pris­stig­nin­gen skyldes højere benzinpriser og øgede tobakspriser, så bliver den årlige merudgift en hel del lavere, såfremt familien ikke har nogen bil, og ingen i familien ryger.

Relaterede artikler