Coronakrisen preller af på de fleste danskeres privatøkonomi

Danskernes privatøkonomi har stået bundsolidt både før, under og i efterspillet af krisen.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Forbrugertilliden dykker til det laveste siden 2012

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 76% danskerne i varierende grad fandt det let at få pengene til at slå til. 15% af danskerne fandt det lidt svært, mens 8% fandt det svært eller meget svært at få pengene til at slå til. Det er fuldstændig på niveau med, hvad danskerne svarede i 2019 og 2020. Tallene stammer fra Danmarks Statistiks årlige le­ve­vil­kår­s­un­der­sø­gel­se, som er gennemført i marts-maj 2021*.

I samme undersøgelse svarer 64% af danskerne, at det ”ikke er noget problem”, når de skal vurdere om deres samlede boligudgifter er en økonomisk byrde for dem. 28% svarer, at det er ”noget af en byrde”, mens 8% svarer, at det er en ”tung byrde”. Her fordeler svarene sig også på nogenlunde samme niveau, som vi så i 2019 og 2020.

Coronakrisen har været et forfærdeligt bekendtskab, og for nogle gjort enormt ondt og stadig gør det. Alligevel er krisen helt overordnet prellet af på danskernes privatøkonomi. Det fortæller noget om, at danskernes privatøkonomi har stået bundsolidt både før, under og i efterspillet af krisen. Og samtidig en krise der har været af korterevarende karakter. Selvom mange på kort tid mistede arbejdet, så vendte pilen meget hurtigt den anden vej, og samtidig holdt løn­kom­pen­sa­tion hånden under mange danske arbejdspladser. Det har medført en iboende stabil jobsikkerhed for danskerne i en ellers usikker tid. I dag er der så rekordmange i arbejde og en ledighed, som er mindre end før krisen.

Det er ikke blot dagens tal, som indikerer, at danskerne og dansk økonomi generelt set har det godt. Vi står i dag med en rekordhøj beskæftigelse, hamrende lav ledighed og ser vi på boligejerne, så udviser de højeste betalingsevne i 14 år, mens tvangs­auk­tio­ner­ne også er på det laveste niveau i 14 år.

I tillæg har vi selv i Arbejdernes Landsbank, i samarbejde med Voxmeter i november i år, spurgt danskerne, om Coronakrisen har gjort dem mere eller mindre nervøse for deres privatøkonomi. Her kan vi se, at 80% svarer, at krisen ikke har gjort dem mere nervøse, hvilket i øvrigt er nogenlunde på niveau med, hvad de svarede, da vi spurgte ved tidligere lejligheder. Det vidner også om, at flertallet af danskerne ikke er blevet mere nervøse for deres privatøkonomi som følge af krisen.

Vi er derfor ganske optimistiske, når vi ser ind i fremtiden for danskernes privatøkonomi. Danskernes formuer er nemlig meget solide lige meget, om vi ser mod danskernes opsparing på helt almindelige bankkonti eller mod pensions- og boligformuerne. Vi skal dog huske på, at den seneste tids øgede smittetal og restriktioner øger usikkerheden.

* Le­ve­vil­kår­s­un­der­sø­gel­sen bygger på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se foretaget af Danmarks Statistik. Stikprøven gennemføres én gang årligt i perioden fra marts til maj, som bygger på ca. 6.200 interviews i Danmark, der både omhandler den pågældende person og denne persons husstand.

Relaterede artikler