Campingpladser klarer sig godt i april – hotellerne lider fortsat

Der er færre samlede overnatninger end i marts.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Nyt RenteMax 10 tilgængeligt hos Totalkredit

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik fortæller, at der i april var 1,38 mio. overnatninger på danske campingpladser, hoteller, feriecentre og vandrerhjem, når vi tager højde for normale sæsonudsving. Det er færre overnatninger end i marts, og betyder en mindre tilbagegang på 2,8%.

Når vi tager et spadestik dybere i branchen, så kan vi se, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte aktører klarer sig. Det er nemlig fortsat hoteller og vandrerhjem, som lider voldsomt, mens også feriecentrene har udfordringer. Diametralt modsat står landets campingpladser, som har klaret sig godt gennem krisen, hvor vi skal ud på decimalen, når der skal tælles tabte overnatninger. De seneste 12 måneder har hotellerne tabt 50% af over­nat­nin­ger­ne sammenlignet med de foregående 12 måneder. For vandrerhjem og feriecentre udgør det tabte henholdsvis 50% og 25%, mens der omvendt er fremgang på 5,8% for campingpladser. Også andre nøgletal understøtter, at cam­ping­plad­ser­ne har klaret sig godt, da antallet af solgte campingvogne er 28% højere, hvis vi sammenligner de sidste 12 måneder med de foregående 12 måneder. 

Antallet af overnatninger på landets campingpladser er sol­strå­le­hi­sto­ri­en midt i mørket for over­nat­nings­bran­chen, som danskerne har valfartet til under krisen. Omvendt ser det ud for resten af branchen, som har oplevet massive tab siden krisens indledning. Der er derfor lagt op til en sommer, hvor cam­ping­plad­ser­ne igen vil klare sig godt, i lighed med feriehuse, mens det stadig ser sort ud for den resterende del af branchen. Her skal vi huske på, at meget afhænger af re­strik­tions­ni­veau­et for rejser både ind og ud af Danmark.

Den helt store joker for over­nat­nings­bran­chen bliver, hvordan re­strik­tions­ni­veau­et bliver i den kommende tid både hvad angår rejser ind og ud af landet. For bliver re­strik­tio­ner­ne for rejse ud af landet lempet yderligere, så kan det få flere danskere til at tage på ferie udenfor landets grænser, og de vil så mangle herhjemme. Her vil det naturligvis gøre endnu mere ondt, hvis de udenlandske gæster samtidig udebliver i samme grad som sidste sommer. Det er særligt hotellerne som har manglet de udenlandske gæster, mens cam­ping­plad­ser­ne er blevet ramt mindre hårdt på den konto, da de i forvejen havde en klar overvægt af danske turister.

Relaterede artikler