Bragende vækst i dansk økonomi i 2. kvartal - BNP er nu over før krisen

Aktuelt strømmer der gode tal ud fra den danske økonomi.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Historisk tilbageslag til euroområdet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at BNP steg med 2,2% i 2. kvartal. Det viser BNP-indikatoren, som er første indsigt i BNP-udviklingen i Danmark. Vi har i en længere periode forventet kraftig vækst i 2. kvartal, og økonomien leverer det til fulde.

Ser vi bort fra de kvartalsvise udsving i 2020, så er der tale om den stærkeste vækst i dansk økonomi siden 2006. Tallene bliver typisk revideret, men de viser allerede nu med al tydelighed, at dansk økonomi med høj fart lægger coronakrisen bag sig. Dansk økonomi skrumpede med -1,0% i 1. kvartal, som var præget af vinterens smitte- og re­strik­tions­ni­veau. I 2020 dykkede BNP med -2,1%.

Dansk økonomi kommer buldrende ud af coronakrisen. Det er en voldsomt imponerende vækst, som vi er vidne til, hvor økonomien med høj fart er i gang med at lægge coronakrisen bag sig med den stærkeste kvartalsvise vækst i 15 år, hvis vi udelader 2020 i sam­men­lig­nin­gen.

BNP er nu højere end det, som vi så inden krisen. Det er dybt imponerende på så kort tid, og det her tal vil løfte væksten for hele året. Vi kommer næppe udenom, at den kommende tid kommer til at byde på opjusteringer for økonomien.

Det er fremragende at se dansk økonomi lægge krisen bag sig. Før 2. kvartal havde økonomien skrumpet i tre ud af fem kvartaler. Coronakrisen har med andre ord været et ringe bekendtskab for økonomien, men på de overordnede linjer er vi nu tilbage.

Vi forventer, at dansk økonomi fortsat vil vækste med mærkbar fart i indeværende kvartal, men at dampen vil gå af i den sidste del af året. Genåb­nings­ef­fek­ten vil ebbe ud, og samtidig kan vi stå i en situation, hvor kapaciteten vil blive testet. Flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, udstyr og materialer, og det kan få konsekvenser for vækst­be­tin­gel­ser­ne. Vi er dog overordnet set ganske positive for dansk økonomi.

BNP skal sædvanligvis tages med et gran salt, når den samlede økonomi skal vurderes. BNP er et vigtig og elementært tal for økonomien, men det må simpelthen ikke stå alene. Det er typisk udsat for væsentlige revideringer, og samtidig er det vigtigt at se på flere elementer i økonomien. Alle tal peger dog i samme retning i øjeblikket, nemlig om høj fart i dansk økonomi. Tager vi et blik på ar­bejds­mar­ke­det, så har beskæftigelsen ramt ny rekord. Friske tal viser i tillæg, at der er fortsat høj fart i økonomien med rekordmange stil­lings­op­slag og tiltagende mangel på arbejdskraft.

Relaterede artikler