Bragende vækst i 2. kvartal - opjusteres yderligere

De danske forbrugere er den helt store drivkraft bag det danske comeback.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Historisk tilbageslag til euroområdet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at BNP steg med 2,3% i 2. kvartal. Det er en opjustering af det, som vi fik med BNP-indikatoren for to uger siden, som lød på 2,2%. Vi har i en længere periode ventet kraftig vækst i 2. kvartal, og det har vi til fulde fået. Der er her tale om den stærkeste kvartalsvise vækst i dansk økonomi siden 2006, hvis vi ser bort fra de massive udsving i 2020, som sprængte alle rammer. Dansk økonomi skrumpede med -0,9% i 1. kvartal, hvilket er mildere end først antaget, og i 2020 som helhed med -2,1%.

Vi er vidne til et regulært comeback af dansk økonomi, og økonomien er i dag allerede større end inden krisen. Med tanke på at økonomien er skrumpet i tre ud af de fem foregående kvartaler, så er det en voldsomt imponerende bedrift.

Med de her tal, så kommer vi i år til at se den stærkeste vækst som minimum i 15 år. Og hvis det går virkelig heftigt for sig i den sidste del af året også, så kan vi rent faktisk stå tilbage med det stærkeste vækst i 27 år. Der er dog et godt stykke vej endnu og ikke vores hovedscenarie, men omvendt heller ikke et urealistisk scenarie.

Med dagens tal har vi også fået udviklingen i un­der­kom­po­nen­ter­ne til BNP. Det helt store op­mærk­som­heds­punkt fortjener de danske forbrugere. Pri­vat­for­bru­get voksede med 4,3% i kvartalet og står således for et vækstbidrag på 1,9%point ud af den samlede vækst på 2,3%. Imponerende.

De danske forbrugere er den helt store drivkraft bag det danske comeback. Danskerne har det økonomisk vanvittig godt. De er trygge omkring egen økonomi, en ophobet forbrugssult under nedlukningen, en voldsom forbrugslyst i forbindelse med genåbningen, bugnende formuer og i tillæg gentagne saltvand­s­ind­sprøjt­nin­ger fra feriepengene.

Det offentlige forbrug er også gået frem og steg med 2,5 i 2. kvartal. Det ligger fint i forlængelse af den udvikling, som vi har set i forbindelse med pandemien, som stiller større myndighedskrav. Også in­ve­ste­rin­ger­ne viste en ganske fornuftig fremgang på 3,7%. Ser vi udenfor landets grænser, så trak nettoeksporten ned i BNP.

Vi er overordnet meget positive for dansk økonomi, og vi forventer, at dansk økonomi fortsat vil vækste med mærkbar fart over den kommende tid. Dog vil vi også se dampen gå af mod den sidste del af året. Genåb­nings­ef­fek­ten vil ebbe ud, forbrugerne vil trække sig lidt igen, og samtidig kan vi stå i en situation, hvor kapaciteten vil blive testet. Omvendt ser vi nettoeksporten øge sit bidrag markant til økonomien, mens vi også ser in­ve­ste­rings­om­fan­get gå op igen.

BNP skal som altid ses på sammen med andre dele af økonomen. BNP er et vigtig og elementært tal for økonomien, men det må og kan ikke stå alene. Det er typisk udsat for væsentlige revideringer, og samtidig er det vigtigt at se på flere elementer i økonomien. Alt peger imidlertid på høj fart i økonomien. Beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden lavere end før krisen, og så peger flere ting på, at kapaciteten i økonomien aktuelt udfordres med rekordmange stil­lings­op­slag og mangel på arbejdskraft.

Relaterede artikler