Beskæftigelsen stiger for ottende måned i træk og sætter ny rekord

Vi forventer stadig, at flere kommer i arbejde.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg med 13.000 i september, når der tages højde for sæsonudsving. Det betyder, at beskæftigelsen i Danmark er steget de seneste otte måneder i træk med samlet godt 120.100 personer og sætter ny rekord med 2.882.000 lønmodtagere. En stor del af månedens fremgang kommer fra hoteller og restauranter med en stigning på godt 3.600 beskæftigede. Det bringer antallet af beskæftigede i hotel- og re­stau­ra­tions­bran­chen over niveauet inden coronakrisen startede.Beskæftigelsen har sat ny rekord hver måned siden maj, og det vidner om, at dansk økonomi er kommet imponerende hurtigt og stærkt gennem coronakrisen. Og vi forventer ikke at  beskæftigelsen er færdig med at slå rekord, selvom beskæftigelsen allerede er steget med hele 120.100 siden dens vendepunkt i februar. Der er udsigt til, at beskæftigelsen vil fortætte sin fremgang i de kommende måneder. Sidste uges tal for antallet af jobopslag viste, at der i oktober blev slået mere end 33.000 nye stillinger op. Det er ny oktober-rekord i statistikkens 18-årige historik.

Vi forventer stadig, at flere kommer i arbejde over de kommende måneder og år, men vi må dog også hæfte os ved, at mangel på arbejdskraft og generelle ka­pa­ci­tets­be­græns­nin­ger i stigende grad vil udfordre virksomhederne fremadrettet.

Den markante be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang er ef­ter­virk­nin­ger­ne af genåbningen, som har givet en massiv ketchupeffekt i økonomien ind i efteråret og øger fortsat behovet for arbejdskraft. Ser vi på BNP, så forventer vi, at 2021 byder på en vækst på 4,4%, hvilket vil være den højeste vækst i 27 år.

Den store og hurtige be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang giver dog også udfordringer for dansk økonomi. De private erhverv melder om betydelig mangel på arbejdskraft. I byggeriet melder 47% af virksomhederne om mangel på arbejdskraft i oktober, mens det er 38% i industrien og 34% i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, hvor blandt andet restauranterne ligger.

Da coronakrisen startede faldt beskæftigelsen med 78.000 personer inden for de første tre måneder, men er siden steget i 14 uf af 16 måneder med godt 159.000 personer.

Relaterede artikler